KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) save
Kolokacji: 2
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
4. allow money = pozwól pieniądzom allow money
5. grant money = dotacja pieniądze grant money
6. finance with money = fundusze z pieniędzmi finance with money
7. offer for money = zaoferuj zarobkowo offer for money
8. money allotted = pieniądze podzieliły money allotted
9. provide with money = dostarcz pieniądze provide with money
10. sell for money = sprzedaj się dla pieniędzy sell for money
  • One of his friends says he'll put up the money.
  • He was sure his father would put up the money.
  • We put up all the money and he'll run it for us.
  • "Who put up the money to buy these arms companies?"
  • "Who put up the money to bring back such an old star?"
  • Before the week ended he had put up the money.
  • The man who is putting up the money has got to be kept happy.
  • He will answer to those who are putting up the money.
  • And advocates say the Government needs to put up far more money.
  • And even though the cost may be small to each passenger over five years, who will put up the money in the first place?
12. trade money = pieniądze handlowe trade money
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.