ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Some came to pay in full with money borrowed from friends and family.
  • To put his plan into action he needs to borrow still more money.
  • We can't keep on making up for them by borrowing even more money.
  • And companies will have to pay more to borrow money.
  • But we didn't borrow money to keep the business going.
  • She also said the couple wanted to borrow money, but did not try to set a price on the children.
  • Are we just going to borrow money for ever more?
  • You'll be always trying to borrow money from me if I told you!
  • You are going to borrow money from the bank to buy a house.
  • If not, they would try to borrow enough money to leave.
6. obtain money = uzyskaj pieniądze obtain money
8. inherit money = odziedzicz pieniądze inherit money
9. gain money = przyrost pieniądze gain money
10. secure money = pewne pieniądze secure money
12. acquire money = nabądź pieniądze acquire money
14. receive in money = otrzymaj w pieniądzach receive in money
15. money loaned = pieniądze pożyczyły money loaned
16. money derived = pieniądze czerpały money derived
(4) save
Kolokacji: 2
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.