BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. extra money = dodatkowe pieniądze extra money
2. soft money = pieniądze dla partii politycznych soft money
3. federal money = federalne pieniądze federal money
5. big money = duże pieniądze, gruba forsa big money
6. public money = pieniądze państwowe public money
7. little money = mało pieniędzy little money
8. real money = realne pieniądze real money
9. easy money = łatwe pieniądze, łatwy zarobek easy money
10. private money = pieniądze prywatne private money
  • Most of the $60 million project was paid for with private money.
  • But is all this private money enough to really change the character of schools?
  • They lost a lot of private money with those models.
  • If private money wants to come in and build it, we'll be the first ones to help them.
  • In any case, private money, which must be the major share, won't flow on other terms.
  • "What happens to that success when there is no more private money?"
  • The group says it has already received some private money to create the center.
  • "No one knows how long it will take before the private money begins coming back in."
  • I think private money needs to be on the line here as well, though.
  • The board said it would use private, rather than public, money for the program.
11. foreign money = zagraniczna waluta (pieniądze) foreign money
12. good money = dużo pieniędzy good money
13. new money = osoby, które wzbogaciły się własną pracą, a nie dziedzicząc new money
14. old money = stara fortuna old money
15. American money = Amerykańskie pieniądze American money
16. available money = dostępne pieniądze available money
17. serious money = poważne pieniądze, duże pieniądze serious money
18. unclaimed money = nieodebrane pieniądze unclaimed money
19. sufficient money = wystarczająca ilość pieniędzy sufficient money
20. hard money = twarda waluta (pieniądz o wysokim stopniu zaufania) hard money
21. smart money = mądrze zainwestowane pieniądze smart money
22. only money = jedyne pieniądze only money
23. hard-earned money = ciężko zapracowany pieniądz hard-earned money
24. corporate money = dotyczące spółki pieniądze corporate money
25. dirty money = premia za przeładunek ładunku brudzącego dirty money
27. free money = darmowe pieniądze free money
28. necessary money = niezbędne pieniądze necessary money
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.