BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. extra money = dodatkowe pieniądze extra money
2. soft money = pieniądze dla partii politycznych soft money
3. federal money = federalne pieniądze federal money
5. big money = duże pieniądze, gruba forsa big money
6. public money = pieniądze państwowe public money
7. little money = mało pieniędzy little money
8. real money = prawdziwe pieniądze (duża suma pieniędzy) real money
9. easy money = łatwe pieniądze, łatwy zarobek easy money
10. private money = pieniądze prywatne private money
11. foreign money = zagraniczna waluta (pieniądze) foreign money
12. good money = dużo pieniędzy good money
13. new money = osoby, które wzbogaciły się własną pracą, a nie dziedzicząc new money
14. old money = stara fortuna old money
  • The first time they'd gone out, she told him that her family came from old money.
  • Yeah, the old money ain't what it used to be.
  • This is a tale of old money and how it got to be that way.
  • We were full of old money, ripe to be ruined.
  • Ultimately, it means the old making money and there are fewer children.
  • This girl had learned the lessons of the old money well.
  • This is old money, the kind required to make a town almost invisible.
  • If somebody spent a lot of old money in the last couple days, we might get a line on our men.
  • Just don't let your boys take any old money without you checking the source and getting back to me.
  • They're looking for somebody with a lot of old money.
15. American money = Amerykańskie pieniądze American money
16. available money = dostępne pieniądze available money
17. serious money = poważne pieniądze, duże pieniądze serious money
18. unclaimed money = nieodebrane pieniądze unclaimed money
19. sufficient money = wystarczająca ilość pieniędzy sufficient money
20. hard money = twarda waluta (pieniądz o wysokim stopniu zaufania) hard money
21. smart money = mądrze zainwestowane pieniądze smart money
22. only money = jedyne pieniądze only money
23. hard-earned money = ciężko zapracowany pieniądz hard-earned money
24. corporate money = dotyczące spółki pieniądze corporate money
25. dirty money = premia za przeładunek ładunku brudzącego dirty money
27. free money = darmowe pieniądze free money
28. necessary money = niezbędne pieniądze necessary money
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.