KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. opening moment = moment otwarcia opening moment
3. moment of one's career = moment z czyjś kariera moment of one's career
4. moment of one's birth = moment z czyjś narodziny moment of one's birth
5. moment of silence = chwila milczenia moment of silence
6. moment of triumph = moment tryumfu moment of triumph
7. moment of truth = egzamin życiowy moment of truth
  • The moment of truth may not be long in coming.
  • But at the moment of truth, we both came to an understanding.
  • But the moment of truth will have to come soon.
  • But this is a moment of truth for him too.
  • The moment of truth for them came two months after they met.
  • But I still had almost five hours to kill before the moment of truth.
  • At the moment of truth, we always seem to ask the wrong question.
  • It was the moment of truth, time to leave him.
  • We're going to have a moment of truth in this game.
  • If this is not the moment of truth, then when?
8. moment of panic = moment paniki moment of panic
9. moment of crisis = moment kryzysu moment of crisis
10. dipole moment = moment dipolowy dipole moment
12. moment of glory = moment chwały moment of glory
14. Kodak moment = Kodak moment Kodak moment
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.