ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. opening moment = moment otwarcia opening moment
3. moment of one's career = moment z czyjś kariera moment of one's career
4. moment of one's birth = moment z czyjś narodziny moment of one's birth
5. moment of silence = chwila milczenia moment of silence
6. moment of triumph = moment tryumfu moment of triumph
7. moment of truth = egzamin życiowy moment of truth
8. moment of panic = moment paniki moment of panic
  • And, what is more, she had not experienced a single moment of panic during the whole exercise.
  • The morning after they first made love, she'd had a moment of panic.
  • After a moment of panic it turned out to be fun.
  • There was a moment of panic, then a familiar voice.
  • He felt a moment of panic, but then a voice spoke.
  • I had a moment of panic that I'd killed him.
  • When it hit him he knew a moment of panic.
  • Within the void, his mind knew a moment of panic.
  • The trees were not far ahead now, but even so I experienced a moment of panic.
  • Her moment of panic passed quickly, because she knew what had happened.
9. moment of crisis = moment kryzysu moment of crisis
10. dipole moment = moment dipolowy dipole moment
12. moment of glory = moment chwały moment of glory
14. Kodak moment = Kodak moment Kodak moment
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.