BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. long moment = długi moment long moment
2. brief moment = krótki moment brief moment
3. final moment = ostatni moment final moment
5. crucial moment = decydujący moment crucial moment
7. rare moment = rzadki moment rare moment
8. particular moment = szczególny moment particular moment
9. present moment = obecny moment present moment
10. given moment = dany moment given moment
11. exact moment = dokładny moment exact moment
12. fleeting moment = krótki moment fleeting moment
13. awkward moment = niedogodny moment awkward moment
14. precise moment = dokładny moment precise moment
15. pivotal moment = kulminacyjny moment pivotal moment
16. key moment = kluczowy moment key moment
18. dramatic moment = dramatyczny moment dramatic moment
20. historic moment = historyczny moment historic moment
21. historical moment = historyczny moment historical moment
22. odd moment = dziwny moment odd moment
23. proud moment = szczęśliwy moment proud moment
25. greatest moment = najbardziej wielki moment greatest moment
26. dark moment = ciemny moment dark moment
27. right moment = odpowiedni moment right moment
28. bad moment = niedobry moment bad moment
29. single moment = jeden moment single moment
30. happy moment = szczęśliwy moment happy moment
31. funny moment = zabawny moment funny moment
32. private moment = prywatny moment private moment
33. special moment = specjalny moment special moment
34. great moment = moment wielkiej wagi great moment
35. best moment = najlepszy moment best moment
36. possible moment = możliwy moment possible moment
37. big moment = wielki moment big moment
38. fine moment = udany moment fine moment
39. important moment = ważny moment important moment
40. early moment = wczesny moment early moment
41. opportune moment = odpowiedni moment, odpowiednia chwila opportune moment
42. emotional moment = emocjonalny moment emotional moment
44. good moment = dobry moment good moment
45. difficult moment = trudny moment difficult moment
46. terrible moment = straszny moment terrible moment
47. certain moment = pewny moment certain moment
48. embarrassing moment = krępujący moment embarrassing moment
49. only moment = jedyny moment only moment
50. perfect moment = doskonały moment perfect moment
51. silent moment = cichy moment silent moment
52. spare moment = wolna chwila spare moment
53. wrong moment = zły moment wrong moment
54. intimate moment = moment serdecznego przyjaciela intimate moment
55. magnetic moment = moment magnetyczny magnetic moment
56. little moment = mało momentu little moment
57. exciting moment = pasjonujący moment exciting moment
58. poignant moment = wzruszający moment poignant moment
59. significant moment = znaczny moment significant moment
60. small moment = mały moment small moment
61. appropriate moment = odpowiednia chwila appropriate moment
62. wonderful moment = cudowny moment wonderful moment
63. awful moment = okropny moment awful moment
64. magic moment = magiczny moment magic moment
65. proper moment = właściwy moment proper moment
66. magical moment = cudowny moment magical moment
67. climactic moment = kulminacyjny moment climactic moment
68. dull moment = pochmurny moment dull moment
69. light moment = moment światła light moment
70. scary moment = przerażający moment scary moment
71. unguarded moment = chwila nieuwagi unguarded moment
72. favorite moment = moment ulubieńca favorite moment
73. anxious moment = pełny niepokoju moment anxious moment
74. bright moment = jasny moment bright moment
75. short moment = krótki moment short moment
76. touching moment = dotykając momentu touching moment
77. notable moment = moment znakomitości notable moment
78. dangerous moment = niebezpieczny moment dangerous moment
79. painful moment = bolesny moment painful moment
80. glorious moment = cudowny moment glorious moment
81. inopportune moment = nieodpowiedni moment inopportune moment
82. wild moment = burzliwy moment wild moment
83. low moment = niski moment low moment
84. mere moment = zwykły moment mere moment
85. horrible moment = okropny moment horrible moment
86. sad moment = smutny moment sad moment
87. frozen moment = zamarznięty moment frozen moment
88. occasional moment = sporadyczny moment occasional moment
89. uncomfortable moment = niewygodny moment uncomfortable moment
90. strange moment = dziwny moment strange moment
91. weak moment = moment słabości weak moment
92. sweet moment = słodki moment sweet moment
93. delicate moment = delikatny moment delicate moment
94. free moment = wolny moment free moment
95. specific moment = określony moment specific moment
96. terrifying moment = przerażając moment terrifying moment
97. famous moment = sławny moment famous moment
98. golden moment = złoty moment golden moment
99. comic moment = komiczny moment comic moment
100. extraordinary moment = niezwykły moment extraordinary moment
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.