ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mode" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mode rzeczownik

rzeczownik + mode
Kolokacji: 124
game mode • story mode • player mode • mode of transportation • mode of transport • failure mode • mode of operation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. game mode = tryb gry game mode
2. story mode = tryb historii story mode
3. player mode = tryb gracza player mode
4. mode of transportation = sposób przewozu oparty o pewien środek transportu; metoda przewozu oparta o pewien środek transportu mode of transportation
5. mode of transport = sposób przewozu oparty o pewien środek transportu; metoda przewozu oparta o pewien środek transportu mode of transport
6. mode of operation = metody działania, sposób działania, sposób postępowania mode of operation
7. failure mode = tryb niepowodzenia failure mode
12. attack mode = tryb ataku attack mode
13. Marilyn Mode = Marilyn Tryb Marilyn Mode
14. mode of action = sposób działania (preparatu, substancji itp) mode of action
16. sleep mode = stan wstrzymania sleep mode
mode + czasownik
Kolokacji: 15
mode allows • mode includes • mode uses • mode features • mode consists • ...
czasownik + mode
Kolokacji: 29
feature a mode • operate in mode • go into mode • include a mode • mode called • mode is used • ...
przymiotnik + mode
Kolokacji: 173
different mode • new mode • main mode • primary mode • normal mode • single player mode • single-player mode • ...
przyimek + mode
Kolokacji: 13
of modes • into mode • to mode • with modes • in mode • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.