"miss" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

miss czasownik

miss + rzeczownik
Kolokacji: 124
miss practice • miss one's target • miss the match • miss one's flight • miss time • miss one's friends • miss a beat • ...
czasownik + miss
Kolokacji: 27
reported missing • go missing • cause to miss • want to miss • go to miss • find missing • expected to miss • seem to miss • ...
miss + przyimek
Kolokacji: 45
miss out • miss since • miss from • miss during • miss by • ...
miss + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
narrowly miss • sorely missed • greatly missed • barely miss • completely miss • deeply missed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. sorely missed = gorzko opuścić sorely missed
3. greatly missed = znacznie opuścić greatly missed
  • We will greatly miss our special friend of 30 years.
  • He was a very special person and will be greatly missed.
  • She will be missed greatly by all who knew her.
  • My very special friend for over 60 years will be greatly missed.
  • She will be greatly missed by her many close friends.
  • Family was the most important part of their mother's life and she will be greatly missed.
  • She will be greatly missed by her family and friends.
  • "He will be greatly missed every day for the rest of our lives."
  • He will be greatly missed by his close family and friends.
  • He will be greatly missed by all who knew him.
4. barely miss = ledwie opuść barely miss
6. deeply missed = głęboko opuścić deeply missed
7. miss entirely = opuść całkowicie miss entirely
9. narrowly miss out = ledwie bądź stratnym narrowly miss out
10. hardly miss = ledwie opuść hardly miss
11. miss badly = opuść źle miss badly
12. easily missed = łatwo opuścić easily missed
13. miss most = opuść najbardziej miss most
14. sadly missed = smutno opuścić sadly missed
15. actually miss = faktycznie opuść actually miss
16. dearly missed = drogo opuścić dearly missed
17. largely miss = w dużej mierze opuść largely miss

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.