BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"minor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

minor przymiotnik

minor + rzeczownik
Kolokacji: 462
minor league • minor planet • minor injury • minor role • minor change • minor character • minor damage • minor leaguer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. minor league = profesjonalna liga sportowa nie będąca pierwszą ligą minor league
3. minor injury = niewielkie uszkodzenie ciała minor injury
4. minor role = rola drugorzędna minor role
5. minor change = mała\, nieznacząca zmiana minor change
7. minor damage = drobne uszkodzenie minor damage
9. minor problem = drugorzędny problem, marginesowy problem, mały problem, drobny problem minor problem
10. minor hit = drobny cios minor hit
11. minor party = drobne przyjęcie minor party
13. minor detail = drobny szczegół minor detail
17. minor key = tonacja molowa minor key
18. minor offense = drobne wykroczenie minor offense
19. minor matter = drugorzędna sprawa minor matter
20. minor repair = naprawa drobna minor repair
21. minor accident = drobny wypadek minor accident
22. minor part = drobna część minor part
23. minor success = drobny sukces minor success
24. minor surgery = operacja mała minor surgery
25. minor road = droga lokalna minor road
27. minor d = drobny d minor d
28. minor issue = drobna kwestia minor issue
29. minor wound = niegroźna rana minor wound
30. minor point = drobny punkt minor point
31. minor c = drobny c minor c
32. minor effect = niewielki efekt minor effect
34. minor one = drobny minor one
35. minor crime = drobne przestępstwo minor crime
36. minor infraction = drobne naruszenie minor infraction
37. minor b = drobny b minor b
38. minor league baseball = baseball pośledni minor league baseball
41. minor e = drobne e minor e
42. minor child = drugorzędne dziecko minor child
43. minor cut = niewinne skaleczenie minor cut
44. minor skirmish = drobna potyczka minor skirmish
45. minor league team = zespół drugoligowy minor league team
47. minor f = drobny f minor f
48. minor miracle = drobny cud minor miracle
50. minor hockey = drobny hokej minor hockey
51. minor league game = gra poślednia minor league game
52. minor league system = system pośledni minor league system
53. minor thing = drobna rzecz minor thing
54. minor league career = kariera poślednia minor league career
55. minor celebrity = drugorzędna sława minor celebrity
56. minor g = drobny g minor g
57. minor importance = nieduże znaczenie minor importance
58. minor error = drobny błąd minor error
59. minor works = drobny pracuje minor works
60. minor operation = drobny zabieg minor operation
61. minor candidate = drugorzędny kandydat minor candidate
62. minor figure = niewiele znacząca postać minor figure
63. minor inconvenience = drugorzędna niedogodność minor inconvenience
64. minor official = niższy urzędnik państwowy, młodszy urzędnik państwowy, urzędnik niskiego szczebla minor official
65. minor district = drobny region minor district
66. minor chord = drobny akord minor chord
67. minor penalty = drobna kara minor penalty
68. minor controversy = drugorzędna kontrowersja minor controversy
69. minor charge = drobna opłata minor charge
70. minor Op = drobny Op minor Op
71. minor violation = drobne wykroczenie minor violation
72. minor Concerto = drobny Koncert minor Concerto
73. minor appearance = drobne pojawienie się minor appearance
74. minor event = drobne wydarzenie minor event
75. minor Sonata = drobna Sonata minor Sonata
77. minor irritation = zadrażnienie drobne minor irritation
78. minor piece = drobny kawałek minor piece
80. minor level = drobny poziom minor level
81. minor offence = drobne wykroczenie minor offence
82. minor flaw = drobny mankament minor flaw
83. minor sport = drobny sport minor sport
84. minor league deal = umowa poślednia minor league deal
85. minor suit = młodszy kolor (w kartach) minor suit
86. minor annoyance = drobna irytacja minor annoyance
87. minor stroke = drobny cios minor stroke
88. minor scale = skala molowa, skala minorowa minor scale
89. minor victory = drobne zwycięstwo minor victory
90. minor tributary = drugorzędny hołdownik minor tributary
91. minor setback = drobna komplikacja minor setback
92. minor exception = niewielki wyjątek minor exception
93. minor league season = pora roku poślednia minor league season
94. minor amount = drobna ilość minor amount
96. minor ailment = drobna dolegliwość minor ailment
97. minor correction = drobna korekta minor correction
98. minor Burns = drugorzędny Burns minor Burns
99. minor premier = drobny główny minor premier
100. minor case = drobny przypadek minor case
przysłówek + minor
Kolokacji: 7
relatively minor • seemingly minor • most minor • fairly minor • comparatively minor • ...
minor + przyimek
Kolokacji: 6
minor in • minor for • minor to • minor with • minor at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.