"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(5) cow, substitute, goat
Kolokacji: 3
(6) price, sales
Kolokacji: 2
(7) supply, supplier
Kolokacji: 2
(8) protein, fat
Kolokacji: 2
(9) bar, pudding, bath
Kolokacji: 3
1. milk truck = mleczarka (pojazd dowożący mleko do domów) milk truck
  • She was soon brought home in her father's milk truck.
  • Before going there last year, he earned $25 a week helping his father drive a milk truck here.
  • The milk truck rattled around the corner and was gone.
  • He watched through dark mist as a milk truck pulled up before the store.
  • I returned to the milk truck and waited for my dad.
  • For the next hour the milk truck slowly made its appointed rounds.
  • "They even helped us start the milk truck," Nicole said.
  • The driver cut across the street sharply, cutting in close behind a milk truck.
  • They can study more about milk trucks and their appointed routes.
  • It was getting dark by the time we climbed into the milk truck for the short ride home.
2. milk train = pierwszy poranny pociąg milk train
3. milk factory = fabryka mleka milk factory
4. milk wagon = wóz mleka milk wagon
5. milk cart = wóz mleka milk cart
(13) sugar, mustache, money
Kolokacji: 3
(14) consumption, sample
Kolokacji: 2
(15) Dud, Street, maid
Kolokacji: 3
(16) River, snake
Kolokacji: 2
(17) formula, processor, processing
Kolokacji: 3
(18) flow, fever
Kolokacji: 2
(19) Wood, paint
Kolokacji: 2
(20) company, quota, distributor
Kolokacji: 3
(21) scandal, gravy
Kolokacji: 2
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.