"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) condensed, unpasteurized
Kolokacji: 2
(2) whole, organic, free
Kolokacji: 3
(7) human, regular
Kolokacji: 2
(8) curdled, creamy, thick
Kolokacji: 3
(9) spilt, bottled
Kolokacji: 2
1. spilt milk = wylane mleko spilt milk
  • It was disappointing, to say the least, but there's no point crying over spilt milk.
  • But I am not going to cry over spilt milk and that's past me.
  • We have heard many times why that has not been possible and it's no good crying over spilt milk, as they say in these parts.
  • There's no use, he agrees, in crying over spilt milk.
  • As may be, I've never been one to cry over spilt milk.
  • An old saying of my mother's came back: "Don't cry over spilt milk."
  • There may be a tendency to "cry over spilt milk".
  • He had told himself there was no use crying over spilt milk.
  • "There Is no use crying over spilt milk, as my mom always says."
  • But it's no good plan to cry over spilt milk.
2. bottled milk = rozlane do butelek mleko bottled milk
(10) fermented, malted
Kolokacji: 2
(11) extra, excess
Kolokacji: 2
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.