Angielski na start!Zgarnij rabat -40% na roczny kurs.Sprawdź

"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) condensed, unpasteurized
Kolokacji: 2
(2) whole, organic, free
Kolokacji: 3
1. powdered milk = mleko sproszkowane, mleko w proszku powdered milk
2. uterine milk = maciczne mleko uterine milk
  • The gestation period lasts one year, during which the mother produces histotroph ("uterine milk") to nourish her developing embryos.
  • This species probably bears live young that are sustained by yolk and later histotroph ("uterine milk") during gestation.
  • Developing embryos are nourished by maternally produced histotroph ("uterine milk") after they exhaust their supply of yolk.
  • It is aplacental viviparous, with the developing embryos sustained by histotroph ("uterine milk") produced by the mother.
  • Like other stingrays, it is aplacental viviparous, with the developing embryos sustained by histotroph ("uterine milk").
  • It is aplacental viviparous, with the mother provisioning her young with histotroph ("uterine milk").
  • It is aplacental viviparous, with the females nourishing their developing young with histotroph ("uterine milk").
  • The females supply their developing young with histotroph ("uterine milk") during gestation.
  • The embryo may also receive secondary nutrition in the form of histotroph ("uterine milk") produced by the mother.
  • It is aplacental viviparous, with the unborn young sustained to term by maternal histotroph ("uterine milk").
3. white milk = białe mleko white milk
4. Black Milk = Czarny Mleko Black Milk
5. pure milk = czyste mleko pure milk
6. long-life milk = mleko o przedłużonej trwałości long-life milk
(7) human, regular
Kolokacji: 2
(8) curdled, creamy, thick
Kolokacji: 3
(9) spilt, bottled
Kolokacji: 2
(10) fermented, malted
Kolokacji: 2
(11) extra, excess
Kolokacji: 2
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.