"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) condensed, unpasteurized
Kolokacji: 2
(2) whole, organic, free
Kolokacji: 3
1. warm milk = ciepłe mleko warm milk
2. hot milk = nasienie, sperma hot milk
3. raw milk = mleko surowe raw milk
4. cold milk = zimne mleko cold milk
5. steamed milk = ugotowane na parze mleko steamed milk
  • The Macchiato can be prepared either with steamed hot milk or cold milk.
  • A "long" macchiato is a double espresso with a little steamed milk.
  • This is coffee in an espresso cup with a small amount of steamed milk.
  • Coffee with foamy steamed milk appeared a moment later.
  • He poured himself some coffee and added steamed milk.
  • She sipped the coffee with its froth of steamed milk on top.
  • Second, they say the dome provides space for whipped cream or steamed milk.
  • Coffee with steamed milk, 75 cents and $1.10.
  • Some would say it is a fairly steep price for coffee with a spritz of steamed milk.
  • Funny Joke: what's the difference between breast milk and steamed milk?
6. heated milk = podgrzewane mleko heated milk
7. scalded milk = podgrzane do temperatury wrzenia mleko scalded milk
8. ice-cold milk = lodowate mleko ice-cold milk
(7) human, regular
Kolokacji: 2
(8) curdled, creamy, thick
Kolokacji: 3
(9) spilt, bottled
Kolokacji: 2
(10) fermented, malted
Kolokacji: 2
(11) extra, excess
Kolokacji: 2
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.