"metro" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

metro rzeczownik

rzeczownik + metro
Kolokacji: 21
Moscow Metro • Washington Metro • Delhi Metro • Paris Metro • Montreal Metro • ...
metro + rzeczownik
Kolokacji: 56
metro station • Metro Manila • metro area • metro system • metro line • ...
metro + czasownik
Kolokacji: 4
Metro operates • Metro stops • Metro announces • Metro plans
przyimek + metro
Kolokacji: 8
of the Metro • for Metro • to Metro • on the Metro • in the Metro • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.