"merely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

merely przysłówek

czasownik + merely
Kolokacji: 398
merely nod • merely smile • merely try • merely look • merely give • merely serve • merely want • merely use • merely take • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. merely nod = jedynie kiwnięcie głową merely nod
2. merely smile = jedynie uśmiech merely smile
3. merely try = jedynie spróbuj merely try
4. merely look = jedynie popatrz merely look
6. merely want = jedynie chciej merely want
8. merely make = jedynie zrób merely make
9. merely use = jedynie użyj merely use
10. merely take = jedynie weź merely take
11. merely say = jedynie powiedz merely say
12. merely mean = jedynie oznaczaj merely mean
13. merely ask = jedynie zapytaj merely ask
14. merely shrug = jedynie wzrusz ramionami merely shrug
15. merely go = jedynie pójdź merely go
17. merely reflect = jedynie odzwierciedlij merely reflect
18. merely wish = jedynie chciej merely wish
19. merely stand = jedynie stań merely stand
20. merely stare = jedynie wpatruj się merely stare
21. merely think = jedynie pomyśl merely think
22. merely shake = jedynie potrząśnij merely shake
23. merely tell = jedynie powiedz merely tell
24. merely act = jedynie działaj merely act
25. merely wait = jedynie poczekaj merely wait
26. merely add = jedynie dodaj merely add
28. merely need = jedynie potrzebuj merely need
29. merely watch = jedynie popatrz merely watch
31. merely sit = jedynie usiądź merely sit
33. merely seek = jedynie szukaj merely seek
35. merely see = jedynie zobacz merely see
36. seem merely = wydawaj się jedynie seem merely
38. merely show = jedynie pokaż merely show
39. merely hold = jedynie trzymaj merely hold
40. merely raise = jedynie podnieś merely raise
42. merely play = jedynie zagraj merely play
44. consist merely = składaj się jedynie consist merely
45. merely come = jedynie przyjdź merely come
48. merely keep = jedynie trzymaj merely keep
49. merely turn = jedynie obróć się merely turn
50. merely move = jedynie rusz się merely move
52. merely laugh = jedynie śmiej się merely laugh
53. merely offer = jedynie zaoferuj merely offer
54. merely refer = jedynie odnieś się merely refer
55. merely grunt = jedynie chrząknij merely grunt
merely + przymiotnik
Kolokacji: 53
merely curious • content merely • merely human • merely decorative • merely symbolic • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.