"meet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

meet czasownik

meet + rzeczownik
Kolokacji: 379
meet expectations • meet resistance • meet specifications • meet standards • meet expenses • meet people • meet targets • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. meet targets = osiągnąć zamierzone cele, osiągnąć cele meet targets
8. meet face = dotknij twarzy meet face
9. meet artists = spotkaj artystów meet artists
10. meet opposition = wypełnij opozycję meet opposition
11. meet others = spotkaj innych meet others
12. meet students = spotkaj studentów meet students
13. meet members = spotkaj członków meet members
14. meet leaders = spotkaj przywódców meet leaders
16. meet payments = pokryj zapłaty meet payments
18. meet one's wife = spotykać czyjś żona meet one's wife
20. meet one's husband = spotykać czyjś mąż meet one's husband
23. meet one's father = spotykać czyjś ojciec meet one's father
25. meet one's mother = spotykać czyjś matka meet one's mother
26. meet one's family = spotykać czyjś rodzina meet one's family
28. meet one's daughter = spotykać czyjś córka meet one's daughter
29. meet one's match = trafić na równego sobie meet one's match
30. meet one's parents = spotykać czyjś rodzice meet one's parents
33. meet one's son = spotykać czyjś syn meet one's son
34. meet one's sister = spotykać czyjś siostra meet one's sister
35. meet guidelines = wypełnij wytyczne meet guidelines
37. meet regulations = spotkaj się z rozporządzeniami meet regulations
38. meet one's partner = spotykać czyjś partner meet one's partner
39. meet characters = spotkaj charaktery meet characters
40. meet the poverty level = spotkaj minimum socjalne meet the poverty level
44. meet writers = spotkaj pisarzy meet writers
48. opportunity to meet = okazja by spotkać opportunity to meet
49. meet officials = spotkaj urzędników meet officials
50. meet one's quota = spotykać czyjś kontyngent meet one's quota
52. meet the Press = spotkaj się z dziennikarzami meet the Press
53. chance to meet = okazja by spotkać chance to meet
54. meet World = spotkaj Świat meet World
55. meet the terminus = spotykać stacja końcowa meet the terminus
56. meet clients = spotkaj klientów meet clients
57. meet a man = spotkaj człowieka meet a man
60. meet a guy = spotkaj faceta meet a guy
  • I never met a woman who turned me inside out the way you do.
  • I meet a woman who has been here more than 100 times.
  • I met a woman the other day who asked me if I'd taken the summer off.
  • He could go out and try to meet a woman.
  • A man takes a friend to meet a woman he knows.
  • Where does hit man meet a woman he could fall for?
  • You will also want to meet other women in the community who have young children.
  • You don't get to meet many women in military training.
  • Or had he just not met the right woman for him?
  • Maybe these people should meet the woman and the boy in the car.
63. way to meet = sposób by spotkać way to meet
64. meet the enemy = spotkaj się z wrogiem meet the enemy
65. meet a lot = spotkaj dużo meet a lot
66. meet success = spotkaj się z sukcesem meet success
67. pleasure to meet = przyjemność spotkać pleasure to meet
68. meet one's payroll = spotykać czyjś lista płac meet one's payroll
70. meet a person = spotkaj osobę meet a person
71. meet the threat = wypełnij groźbę meet the threat
72. meet the test = spotkaj się z testem meet the test
73. meet one's love = spotykać czyjś miłość meet one's love
75. meet a boy = spotykaj chłopaka meet a boy
77. meet a group = spotkaj grupę meet a group
78. meet a number = spotkaj liczbę meet a number
79. meet one's demise = spotykać czyjś upadek meet one's demise
80. meet representatives = spotkaj przedstawicieli meet representatives
81. meet the President = spotkaj Prezydenta meet the President
82. ability to meet = umiejętność spotkania ability to meet
83. meet West = spotkaj Zachód meet West
84. place to meet = miejsce spotkać place to meet
85. failure to meet = niepowodzenie w spotkaniu failure to meet
86. meet one's request = spotykać czyjś prośba meet one's request
87. meet competition = wytrzymać konkurencję meet competition
88. meet one's neighbors = spotykać czyjś sąsiedzi meet one's neighbors
89. meet musicians = spotkaj muzyków meet musicians
90. meet God = spotkaj Boga meet God
91. meet a couple = spotkaj się z parą meet a couple
92. meet one's lover = spotykać czyjś kochanek meet one's lover
93. meet a lady = spotkaj panią meet a lady
94. meet one's teacher = spotykać czyjś nauczyciel meet one's teacher
95. meet one's concerns = spotykać czyjś niepokoje meet one's concerns
96. meet kids = spotkaj dzieci meet kids
97. meet one's price = spotykać czyjś cena meet one's price
98. meet interests = spotkaj się z zainteresowaniami meet interests
99. meet problems = spotkaj się z problemami meet problems
100. meet objections = przyjmij sprzeciwy meet objections
czasownik + meet
Kolokacji: 77
begin meeting • help meet • fail to meet • arrange to meet • travel to meet • scheduled to meet • plan to meet • refuse to meet • ...
meet + przyimek
Kolokacji: 62
meet with • meet up • meet at • meet during • meet outside • ...
meet + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
meet regularly • meet privately • meet secretly • meet twice • finally meet • met before • actually meet • meet once • met earlier • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.