"medicine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

medicine rzeczownik

rzeczownik + medicine
Kolokacji: 52
emergency medicine • prescription medicine • pain medicine • family medicine • Sports Medicine • folk medicine • patent medicine • ...
medicine + rzeczownik
Kolokacji: 52
medicine cabinet • medicine man • health medicine practice • Medicine Institute • Medicine Hat • medicine chest • medicine label • ...
medicine + czasownik
Kolokacji: 31
medicine works • medicine causes • medicine helps • medicine contains • medicine makes • ...
czasownik + medicine
Kolokacji: 85
study medicine • practice medicine • prescribe medicine • take medicine • need medicine • give medicine • include medicine • ...
przymiotnik + medicine
Kolokacji: 147
internal medicine • alternative medicine • traditional medicine • veterinary medicine • Chinese medicine • herbal medicine • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
2. alternative medicine = medycyna alternatywna, niekonwencjonalna (np. bioenergoterapia) alternative medicine
7. modern medicine = nowoczesna medycyna modern medicine
14. new medicine = nowa medycyna new medicine
15. extra medicine = dodatkowa medycyna extra medicine
16. cold medicine = lekarstwo na przeziębienie cold medicine
20. best medicine = najlepsze lekarstwo best medicine
23. general medicine = medycyna ogólna, interna general medicine
25. good medicine = dobry lek good medicine
26. evidence-based medicine = medycyna oparta na faktach naukowych evidence-based medicine
28. forensic medicine = medycyna sądowa forensic medicine
32. bitter medicine = gorzka medycyna bitter medicine
34. bad medicine = zła medycyna bad medicine
przyimek + medicine
Kolokacji: 16
of Medicine • including medicine • in medicine • about medicine • for medicine • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.