"medical" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

medical przymiotnik

medical + rzeczownik
Kolokacji: 497
medical advice • medical condition • medical emergency • medical training • medical care • medical school • medical attention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. medical school = studia medyczne, uczelnia medyczna, szkoła medyczna medical school
14. medical history = historia choroby, karta pacjenta medical history
19. medical facility = placówka zdrowotna, placówka służby zdrowia medical facility
23. medical test = diagnostyka laboratoryjna medical test
25. medical journal = medyczne czasopismo medical journal
28. medical profession = medycyna (zawód) medical profession
29. medical expert = lekarz specjalista medical expert
  • Medical science has also come out with a drug for the problem.
  • But I think medical science has come a long way.
  • Medical science cannot now, and perhaps never will be able to, answer that question.
  • At the hospital she was given every test known to medical science.
  • Whatever the effect was, it wasn't anything known to their medical science.
  • It opened up the whole of medical science, for example.
  • At least medical science could deal with it, that's the point.
  • There is nothing that medical science can do for my father.
  • The term has been used in medical science since the middle of the 20th century.
  • It is known that he wrote at least two books on medical science.
40. medical community = społeczność, środowisko medyczne medical community
42. medical clinic = medyczna przychodnia medical clinic
43. medical appointment = wizyta u lekarza medical appointment
46. medical benefit = zasiłek chorobowy medical benefit
48. medical researcher = medyczny pracownik naukowy medical researcher
51. medical need = medyczna potrzeba medical need
52. medical institution = zakład leczniczy medical institution
54. medical establishment = kręgi świata medycznego medical establishment
56. medical coverage = opieka medyczna medical coverage
57. MEDICAL ALERT = MEDYCZNY STAN POGOTOWIA MEDICAL ALERT
58. medical drama = medyczny dramat medical drama
59. medical evacuation = pomoc medyczna udzielana ofiarom ewakuowanym z pola bitwy bądź miejsca wypadku np. w szpitalach polowych lub wojskowych ambulansach medical evacuation
60. medical kit = apteczka medical kit
63. medical leave = urlop chorobowy, zwolnienie chorobowe medical leave
64. medical experiment = eksperyment lekarski medical experiment
67. medical team = medyczny zespół medical team
68. medical system = medyczny system medical system
71. medical aid = pomoc lekarska medical aid
72. medical decision = medyczna decyzja medical decision
73. medical term = termin medyczny medical term
74. medical purpose = medyczny cel medical purpose
75. medical unit = ambulatorium (oddział pomocy doraźnej) medical unit
76. medical reason = medyczny powód medical reason
77. medical evidence = dowody natury medycznej medical evidence
78. medical field = medyczne pole medical field
79. medical issue = medyczna kwestia medical issue
81. medical exam = badanie lekarskie medical exam
83. medical use = medyczne wykorzystanie medical use
84. medical group = medyczna grupa medical group
85. medical career = medyczna kariera medical career
87. medical society = medyczne społeczeństwo medical society
88. medical program = medyczny program medical program
89. medical specialty = specjalność lekarska medical specialty
91. medical company = medyczna spółka medical company
92. medical product = produkt leczniczy medical product
94. medical man = lekarz medical man
97. medical provider = medyczny dostawca medical provider
98. medical organization = medyczna organizacja medical organization
99. medical imaging = diagnostyka obrazowa, obrazowanie medyczne medical imaging
100. medical license = prawo wykonywania zawodu lekarza medical license
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 101

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.