Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"media" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

media rzeczownik

rzeczownik + media
Kolokacji: 64
news media • print media • Pitchfork Media • state media • Liberty Media • broadcast media • US media • Viz Media • ...
media + rzeczownik
Kolokacji: 321
media attention • media outlet • media company • media coverage • media report • media center • media player • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 91
1. media attention = zainteresowanie mediów, medialność media attention
2. media outlet = środek masowego przekazu (np. telewizja) media outlet
4. media coverage = relacja mediów, przekaz medialny media coverage
6. media center = biblioteka posiadająca centra audiowizualne media center
7. media player = odtwarzacz multimedialny media player
8. media conglomerate = konglomerat medialny, konglomerat środków przekazu media conglomerate
10. media relation = związek medialny media relation
11. media analyst = analityk mediów, specjalista do spraw mediów media analyst
12. media consultant = konsultant do spraw mediów media consultant
13. media campaign = kampania medialna media campaign
14. media event = wydarzenie mediowe media event
15. media mogul = gigant mediowy, potentat mediowy media mogul
16. media source = źródło medialne media source
17. media personality = osobowość medialna (osoba szeroko rozpoznawalna lub związana z mediami) media personality
18. media executive = kierownictwo medialne media executive
19. media group = grupa medialna media group
20. media industry = branża medialna media industry
21. media interest = zainteresowanie mediów media interest
22. media study = nauka medialna media study
23. media service = usługa medialna media service
24. media art = sztuka medialna media art
26. Telegraph Media Group = Grupa telegraficzna medialna Telegraph Media Group
27. media empire = imperium medialne media empire
28. media director = dyrektor medialny media director
29. media frenzy = szum w mediach, wrzawa w mediach, medialne szaleństwo media frenzy
  • There'll be fearful parents, to say nothing of a media frenzy.
  • The media frenzy died without a clear picture of what had happened to the victim.
  • These issues were highlighted last week by the media frenzy over two cases playing out in different parts of the country.
  • A crucial point has been lost in this media frenzy.
  • There was the usual media frenzy at first, then things died down.
  • However as the media frenzy develops the truth has to come out.
  • There followed a media frenzy and widespread support for the family.
  • The allegations led to a media frenzy and further investigations.
  • Good job she isn't on the phone there, with all the media frenzy & interest you just never know whose 'listening in'.
  • The book consequently became the subject of a media frenzy.
30. media site = miejsce medialne media site
31. media exposure = zdemaskowanie mediów media exposure
32. media adviser = doradca medialny media adviser
33. Media Advisories Speech = Porady medialne Przemówienie Media Advisories Speech
34. media appearance = wygląd medialny media appearance
35. Nielsen Media Research = Nielsen Badania medialne Nielsen Media Research
36. media circus = szopka medialna media circus
37. media critic = krytyk medialny media critic
38. media giant = olbrzym medialny media giant
40. Windows Media Player = Windows Media Player (odtwarzacz plików dźwiękowych i filmowych) Windows Media Player
41. media platform = peron medialny media platform
42. media property = własność medialna media property
43. Media Award = Nagroda medialna Media Award
44. media interview = wywiad medialny media interview
45. media story = historia medialna media story
47. media type = typ MIME media type
49. media spotlight = reflektor punktowy medialny media spotlight
51. media scrutiny = analiza medialna media scrutiny
52. Media Lab = Laboratorium medialne Media Lab
53. Century Media Record = Wiek Zapis medialny Century Media Record
54. media market = rynek medialny media market
55. media strategy = strategia medialna media strategy
56. media hype = szum w mediach, wrzawa w mediach, medialne szaleństwo media hype
57. media world = świat medialny media world
58. media buyer = osoba zajmująca się zakupem czasu antenowego na reklamę media buyer
59. media law = prawo medialne media law
60. media room = pokój medialny media room
62. media content = zawartość medialna media content
63. media ownership = własność medialna media ownership
64. media agency = dom mediowy media agency
65. media blitz = kampania w mediach media blitz
66. media file = plik multimedialny media file
67. media project = projekt medialny media project
68. media channel = kanał medialny media channel
69. media expert = specjalista medialny media expert
70. media criticism = krytyka medialna media criticism
71. media image = obraz medialny media image
72. media people = ludzie medialni media people
73. media career = kariera medialna media career
74. media partner = partner medialny media partner
75. media landscape = krajobraz medialny media landscape
76. media star = ulubieniec mediów media star
78. media representative = przedstawiciel medialny media representative
79. media professional = profesjonalista medialny media professional
80. media tycoon = potentat medialny media tycoon
81. media bias = stronniczość mediów media bias
82. media artist = artysta medialny media artist
83. media account = konto medialne media account
84. media baron = magnat medialny media baron
85. media sensation = uczucie medialne media sensation
86. Media Reporting = Raportowanie medialne Media Reporting
87. media website = serwis internetowy medialny media website
88. media figure = liczba medialna media figure
89. media conference = konferencja medialna media conference
90. media culture = kultura medialna media culture
91. media magnate = magnat medialny media magnate
media + czasownik
Kolokacji: 112
media report • media cover • media use • Media require • media say • media make • media give • published by Business Media • ...
czasownik + media
Kolokacji: 51
use media • explore media • include media • use in media • tell the media • ...
przymiotnik + media
Kolokacji: 132
digital media • electronic media • Western media • mainstream media • popular media • local media • national media • ...
przyimek + media
Kolokacji: 19
through media • of media • between media • including media • about media • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.