"mean" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mean czasownik

mean + rzeczownik
Kolokacji: 283
mean trouble • mean business • mean death • mean money • mean people • mean jobs • mean things • mean war • mean life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
1. mean trouble = miej złe zamiary mean trouble
2. mean business = traktować sprawę poważnie mean business
3. mean death = chciej śmierć mean death
5. mean money = chciej pieniądze mean money
8. mean life = chciej życie mean life
9. mean war = chciej wojna mean war
10. mean women = skąpe kobiety mean women
11. mean land = chciej ziemia mean land
12. mean water = chciej woda mean water
13. mean man = chciej człowiek mean man
14. mean son = chciej syn mean son
18. mean hill = chciej wzgórze mean hill
19. mean what hell = oznaczać co piekło mean what hell
20. mean freedom = chciej wolność mean freedom
21. mean river = chciej rzeka mean river
22. mean house = chciej dom mean house
23. mean mountain = chciej góra mean mountain
24. mean children = skąpe dzieci mean children
25. mean city = chciej miasto mean city
26. mean no harm = nie chcieć nikogo skrzywdzić mean no harm
27. mean stuff = chciej coś mean stuff
28. mean island = chciej wyspa mean island
29. mean power = chciej moc mean power
30. mean village = chciej wieś mean village
31. mean every word = mów poważnie mean every word
32. mean a lot = chciej dużo mean a lot
33. mean an increase = chciej wzrost mean an increase
34. mean no disrespect = nie chciej żaden brak szacunku mean no disrespect
35. mean God = chciej Bóg mean God
36. mean prices = skąpe ceny mean prices
37. mean several days = chciej kilka dni mean several days
38. mean the difference = chciej różnica mean the difference
40. mean town = chciej miasto mean town
42. mean the end = chciej koniec mean the end
46. mean costs = skąpe koszty mean costs
48. mean a kind = chciej rodzaj mean a kind
49. mean food = chciej jedzenie mean food
50. mean peace = chciej pokój mean peace
51. mean the way = chciej droga mean the way
53. mean one's name = oznaczać czyjś imię mean one's name
54. mean valley = chciej dolina mean valley
55. mean danger = chciej niebezpieczeństwo mean danger
56. mean disaster = chciej katastrofa mean disaster
57. mean lord = chciej pan mean lord
58. mean cuts = złośliwe cięcia mean cuts
59. mean head = chciej głowa mean head
60. mean victory = chciej zwycięstwo mean victory
61. mean king = chciej król mean king
62. mean friend = chciej przyjaciel mean friend
63. mean mother = chciej matka mean mother
64. mean love = chciej miłość mean love
65. mean stone = chciej kamień mean stone
66. mean taxes = skąpe podatki mean taxes
67. mean savings = skąpe oszczędności mean savings
czasownik + mean
Kolokacji: 18
give meaning • interpreted to mean • seem to mean • come to mean • used to mean • ...
mean + przyimek
Kolokacji: 37
mean by • mean for • mean to • mean about • mean that • ...
mean + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 57
literally mean • necessarily mean • originally meant • simply mean • generally mean • actually mean • clearly meant • merely mean • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.