Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"mature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mature przymiotnik

mature + rzeczownik
Kolokacji: 108
mature tree • mature woman • mature man • mature student • mature adult • mature work • mature style • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. mature tree = dojrzałe drzewo mature tree
2. mature woman = dojrzała kobieta mature woman
3. mature man = dojrzały człowiek mature man
4. mature student = student powyżej 25 lat mature student
5. mature work = dojrzała praca mature work
6. mature adult = dojrzała osoba dorosła mature adult
7. mature style = dojrzały styl mature style
8. mature audience = dojrzała publiczność mature audience
9. mature male = dojrzały mężczyzna mature male
10. mature plant = dojrzała roślina mature plant
11. mature market = rynek dojrzały (tj. w pełni zorganizowany) mature market
12. mature individual = dojrzała osoba mature individual
14. mature female = dojrzała kobieta mature female
15. mature forest = dojrzały las mature forest
czasownik + mature
Kolokacji: 5
become mature • look mature • sound mature • grow mature • act mature
przysłówek + mature
Kolokacji: 8
sexually mature • most mature • fully mature • relatively mature • physically mature • ...
mature + przyimek
Kolokacji: 4
mature for • mature at • mature in • mature beyond

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.