14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"match" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

match rzeczownik

rzeczownik + match
Kolokacji: 146
football match • opening match • championship match • boxing match • wrestling match • cricket match • Cup match • title match • ...
match + rzeczownik
Kolokacji: 37
match race • match point • match award • match play • match day • ...
match + czasownik
Kolokacji: 54
match ends • match plays • match goes • match takes • match sees • match comes • match finishes • match begins • match starts • ...
czasownik + match
Kolokacji: 140
host matches • match ended • play several matches • play in several matches • score in several matches • make in a match • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
7. use for football matches = wykorzystanie do meczów piłkarskich use for football matches
11. meet one's match = trafić na równego sobie meet one's match
20. strike a match = zapalać zapałkę strike a match
  • Her father struck a match and looked at his watch.
  • To strike a match was but the matter of a moment.
  • The old man came on into the room, striking a match.
  • All either of them needed was for someone to strike a match.
  • She is like a person striking a match that will not light, I thought.
  • I struck a match and held it close to him.
  • Then he struck a match, and his looks fell upon two living eyes.
  • I took a chance and struck a match, holding it up.
  • Yet, certainly, it was too light to strike a match.
  • It was very dark in there so I struck a match.
22. challenge to a match = wyzwanie dla meczu challenge to a match
25. compete in matches = weź udział w meczach compete in matches
28. match is contested = mecz jest zakwestionowany match is contested
36. lead to a match = spowoduj mecz lead to a match
37. match is decided = mecz jest rozstrzygnięty match is decided
39. face in a match = twarz w meczu face in a match
41. use the home matches = użyj meczów na własnym boisku use the home matches
42. match is considered = mecz jest uznawany match is considered
43. get a match = miej zapałkę get a match
44. organize matches = zorganizuj mecze organize matches
przymiotnik + match
Kolokacji: 181
final match • friendly match • first-class match • perfect match • good match • quarterfinal match • consecutive match • ...
przyimek + match
Kolokacji: 24
following the match • over several matches • per match • during the match • after the match • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.