"match" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

match rzeczownik

rzeczownik + match
Kolokacji: 146
football match • opening match • championship match • boxing match • wrestling match • cricket match • Cup match • title match • ...
match + rzeczownik
Kolokacji: 37
match race • match point • match award • match play • match day • ...
match + czasownik
Kolokacji: 54
match ends • match plays • match goes • match takes • match sees • match comes • match finishes • match begins • match starts • ...
czasownik + match
Kolokacji: 140
host matches • match ended • play several matches • play in several matches • score in several matches • make in a match • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
7. use for football matches = wykorzystanie do meczów piłkarskich use for football matches
11. meet one's match = trafić na równego sobie meet one's match
  • However, his return only meant featuring matches in the B team.
  • The card featured ten televised matches, including two main events.
  • The event featured eight matches, with two main events.
  • The fourth round will feature eight matches between the final sixteen teams left in the championship.
  • The second round of the tournament featured slightly longer matches at 8:29 and 7:21 respectively.
  • The undercard also featured two more matches from the Raw brand.
  • All evenings in the league stage featured three matches: two semi-finals and a final.
  • The show featured three other matches in addition to the eight tournament matches.
  • The event featured just two matches, both involving Belgians, and drew an audience of 14,000.
  • The event, which featured approximately 2000 female players, featured a total of 223 matches.
20. strike a match = zapalać zapałkę strike a match
22. challenge to a match = wyzwanie dla meczu challenge to a match
25. compete in matches = weź udział w meczach compete in matches
28. match is contested = mecz jest zakwestionowany match is contested
36. lead to a match = spowoduj mecz lead to a match
37. match is decided = mecz jest rozstrzygnięty match is decided
39. face in a match = twarz w meczu face in a match
41. use the home matches = użyj meczów na własnym boisku use the home matches
42. match is considered = mecz jest uznawany match is considered
43. get a match = miej zapałkę get a match
44. organize matches = zorganizuj mecze organize matches
przymiotnik + match
Kolokacji: 181
final match • friendly match • first-class match • perfect match • good match • quarterfinal match • consecutive match • ...
przyimek + match
Kolokacji: 24
following the match • over several matches • per match • during the match • after the match • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.