BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"mass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mass przymiotnik

mass + rzeczownik
Kolokacji: 43
mass appeal • Mass Media • Mass Communication • Mass Effect • Mass production • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. mass appeal = argument odwołujący się do upodobań ludu, argumentacja polegająca na odwoływaniu się do upodobań i przesądów mas społeczeństwa mass appeal
4. Mass Effect = Efekt masy Mass Effect
  • Mass transit in the region is provided by bus services.
  • Mass transit may be a better option if it is available in your area.
  • Mass transit is not popular here because workers have no one destination.
  • New York, which uses more mass transit, would lose an estimated $300 million a year.
  • Mass transit and electricity prices have gone up dramatically, too.
  • Mass transit in the city has never been designed for people like me who are mobility-impaired.
  • Mass transit can nibble only at the edges of the problem.
  • But let's not pretend this is "mass transit" to the airport.
  • He added: "Mass transit is critical, we believe, to our future growth.
  • "Mass transit is critical to the New York region, and without it we could not function."

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.