ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"marble" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

marble rzeczownik

rzeczownik + marble
Kolokacji: 9
Elgin Marble • glass marble • Parthenon Marble • Vermont marble • Tennessee marble • ...
marble + rzeczownik
Kolokacji: 151
marble floor • marble statue • marble column • marble wall • marble fireplace • marble step • marble slab • marble staircase • ...
marble + czasownik
Kolokacji: 3
marble rolling • marble carving • marble facing
czasownik + marble
Kolokacji: 8
make of marble • lose one's marbles • play marbles • build of marble • marble imported • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. make of marble = zrób z marmuru make of marble
przymiotnik + marble
Kolokacji: 41
white marble • black marble • Italian marble • polished marble • green marble • ...
przyimek + marble
Kolokacji: 8
with marble • of marble • in marble • from marble • on the marble • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.