PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"manufacturing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

manufacturing rzeczownik

rzeczownik + manufacturing
Kolokacji: 35
textile manufacturing • automobile manufacturing • aircraft manufacturing • semiconductor manufacturing • car manufacturing • ...
manufacturing + rzeczownik
Kolokacji: 99
manufacturing plant • manufacturing process • manufacturing sector • manufacturing company • manufacturing facility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. manufacturing plant = fabryka, zakład przemysłowy manufacturing plant
  • In 1956, she began work as a secretary for a manufacturing plant.
  • "What's going to happen to the people who work in the manufacturing plant?"
  • The company moved to a new manufacturing plant at its current address in 1959.
  • In March 2006 the manufacturing plant closed for three weeks.
  • Who is going to put a manufacturing plant in Canada without free trade?
  • A man could build a manufacturing plant and he would have many plants.
  • As of 2009 they have 2,600 employees and 5 manufacturing plants.
  • The manufacturing plant closed in late 2003 with the loss of over 370 jobs.
  • The size of its manufacturing plant now is 27,000 square feet.
  • Within two years there were three manufacturing plants, with some 400 employees.
2. manufacturing process = proces produkcji, proces wytwórczy manufacturing process
3. manufacturing sector = sektor produkcji przemysłowej manufacturing sector
4. manufacturing company = firma produkcyjna, firma zajmująca się produkcją przemysłową manufacturing company
9. manufacturing base = baza przemysłowa, baza produkcyjna manufacturing base
10. manufacturing center = ośrodek produkcji manufacturing center
11. manufacturing cost = koszt produkcji manufacturing cost
13. manufacturing technique = technologia produkcji manufacturing technique
17. manufacturing firm = firma przemysłowa manufacturing firm
20. manufacturing method = metoda przemysłowa manufacturing method
21. manufacturing equipment = wyposażenie przemysłowe manufacturing equipment
22. manufacturing capability = zdolność przemysłowa manufacturing capability
manufacturing + czasownik
Kolokacji: 6
Manufacturing accounts • manufacturing declines • manufacturing grows • manufacturing continues • manufacturing begins • ...
czasownik + manufacturing
Kolokacji: 7
include manufacturing • use in manufacturing • move one's manufacturing • cease manufacturing • aid Manufacturing • ...
przymiotnik + manufacturing
Kolokacji: 32
light manufacturing • American manufacturing • industrial manufacturing • heavy manufacturing • lean manufacturing • ...
przyimek + manufacturing
Kolokacji: 12
in manufacturing • for manufacturing • of manufacturing • to manufacturing • on manufacturing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.