BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"mandate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mandate rzeczownik

rzeczownik + mandate
Kolokacji: 13
state mandate • Mandate of Palestine • Nations mandate • government mandate • employer mandate • ...
mandate + rzeczownik
Kolokacji: 5
Mandate Palestine • Mandate period • Mandate era • Mandate authority • mandate territory
mandate + czasownik
Kolokacji: 10
mandate expires • mandate includes • mandate requires • mandate ends • mandate extends • ...
czasownik + mandate
Kolokacji: 11
extend the mandate • give a mandate • fulfill one's mandate • carry out one's mandate • impose mandates • ...
przymiotnik + mandate
Kolokacji: 51
British Mandate • new mandate • clear mandate • French Mandate • broad mandate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. new mandate = nowe pełnomocnictwo new mandate
3. clear mandate = całkowite pełnomocnictwo clear mandate
5. broad mandate = szeroki mandat broad mandate
7. unfunded mandate = unfunded mandat unfunded mandate
9. popular mandate = popularny mandat popular mandate
10. constitutional mandate = konstytucyjne pełnomocnictwo constitutional mandate
przyimek + mandate
Kolokacji: 13
of one's mandate • under a mandate • with a mandate • on one's mandate • to the Mandate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.