KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"maker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

maker rzeczownik

rzeczownik + maker
Kolokacji: 251
policy maker • film maker • auto maker • Drug Maker • computer maker • decision maker • car maker • equipment maker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
2. film maker = producent filmowy film maker
3. auto maker = producent samochodowy auto maker
4. Drug Maker = Stwórca narkotykowy Drug Maker
7. car maker = producent samochodów car maker
9. chip maker = producent odłamka chip maker
10. software maker = producent oprogramowania software maker
11. Melody Maker = Melodia Stwórca Melody Maker
13. wine maker = producent winny wine maker
14. deal maker = producent z miękkiego drewna deal maker
15. coffee maker = ekspres do kawy coffee maker
19. PC maker = Producent PC PC maker
20. device maker = producent urządzenia device maker
21. market maker = animator rynku market maker
22. toy maker = zabawkarz, wytwórca zabawek toy maker
23. money maker = producent finansowy money maker
24. cabinet maker = stolarz meblowy cabinet maker
25. steel maker = producent stalowy steel maker
26. gun maker = producent broni gun maker
27. semiconductor maker = producent półprzewodnika semiconductor maker
28. game maker = producent gry game maker
29. documentary maker = producent dokumentu documentary maker
30. programme maker = producent programu programme maker
32. aircraft maker = producent samolotu aircraft maker
33. image maker = specjalista od kreowania wizerunku image maker
34. music maker = producent muzyczny music maker
35. violin maker = lutnik zajmujący się skrzypcami violin maker
36. electronics maker = producent elektroniki electronics maker
37. apparel maker = producent stroju apparel maker
38. appliance maker = producent urządzenia appliance maker
39. automobile maker = producent samochodu automobile maker
40. holiday maker = urlopowicz holiday maker
41. clothing maker = producent odzieżowy clothing maker
42. parts maker = części producent parts maker
43. trouble maker = producent kłopotów trouble maker
44. documentary film maker = producent filmu dokumentalnego documentary film maker
45. opinion maker = osoba opiniotwórcza opinion maker
46. peace maker = producent pokojowy peace maker
47. hardware maker = producent sprzętowy hardware maker
48. tool maker = producent narzędzia tool maker
49. map maker = kartograf map maker
50. model maker = producent modela model maker
51. phone maker = producent telefonu phone maker
52. camera maker = producent kamery camera maker
maker + czasownik
Kolokacji: 48
maker says • maker uses • maker makes • maker begins • maker takes • ...
czasownik + maker
Kolokacji: 8
meet one's maker • maker based • include makers • represent makers • maker used • ...
przymiotnik + maker
Kolokacji: 44
large maker • big maker • major maker • Japanese auto maker • American policy maker • German maker • British maker • ...
przyimek + maker
Kolokacji: 13
by makers • from makers • in Melody Maker • among policy makers • for policy makers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.