"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major General = Główny Ogólny Major General
2. Major League = Pierwsza liga Major League
3. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
4. Major League Soccer = Pierwsza liga Piłka Nożna Major League Soccer
5. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
6. Major League debut = Pierwsza liga debiut Major League debut
  • He made his Major League debut at the age of 38 years, 160 days.
  • On April 7, 1988 at the age of 27, he made his Major League debut.
  • He made his Major League debut on April 12, 1975.
  • He made his Major League debut in 1998 at the age of 22.
  • He made his Major League debut on September 11, 2002.
  • He made his Major League debut on May 17, 1997.
  • He made his Major League debut on May 24, 1994.
  • However, he would not make his Major League debut until 1991.
  • He made his Major League debut on May 14, 2012.
  • On that same night, he made his Major League debut.
7. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.