"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major General = Główny Ogólny Major General
2. Major League = Pierwsza liga Major League
3. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
4. Major League Soccer = Pierwsza liga Piłka Nożna Major League Soccer
5. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
6. Major League debut = Pierwsza liga debiut Major League debut
7. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
  • Major League Baseball pitchers who had 195 career wins include:
  • Bill Hands (born 1940), former Major League Baseball pitcher.
  • Jim Panther is a former Major League Baseball pitcher (1971-73).
  • He was a right-handed Major League Baseball pitcher and junkball specialist.
  • Robert Earl Long is a former Major League Baseball pitcher.
  • George Michael Riley is a former Major League Baseball pitcher.
  • Ed Farmer is a former Major League Baseball pitcher (1971-74, 77-83).
  • He is a former Major League Baseball pitcher.
  • Mike Thomas is a former Major League Baseball pitcher.
  • Bill Henry is a former Major League Baseball pitcher who played from 1952-1969.
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.