"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major General = Główny Ogólny Major General
2. Major League = Pierwsza liga Major League
3. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
4. Major League Soccer = Pierwsza liga Piłka Nożna Major League Soccer
5. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
  • Danny Perez is a former Major League Baseball outfielder.
  • Michael Randy Page is a former Major League Baseball outfielder.
  • Louis Thornton is a former Major League Baseball outfielder and pinch runner.
  • Larry Murray is a former Major League Baseball outfielder.
  • David Leonard Edwards is a former Major League Baseball outfielder.
  • George Case (1915-1989; class of 1932), 11-year Major League Baseball outfielder.
  • Williams, Bernie - former Major League Baseball outfielder and a professional jazz musician.
  • Kalvoski Daniels is a former Major League Baseball outfielder who played from 1986-1992.
  • Trent Hubbard is a former Major League Baseball outfielder (1994-2003).
  • Casey Robert Parsons is a former Major League Baseball outfielder.
6. Major League debut = Pierwsza liga debiut Major League debut
7. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.