"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major General = Główny Ogólny Major General
2. Major League = Pierwsza liga Major League
3. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
4. Major League Soccer = Pierwsza liga Piłka Nożna Major League Soccer
5. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
6. Major League debut = Pierwsza liga debiut Major League debut
7. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
  • He was the first overall pick of the 2002 Major League Baseball Draft.
  • He was the second selection in the 2009 Major League Baseball Draft.
  • He was the 41st pick in the first round of the 2005 Major League Baseball Draft.
  • He was not selected in that year's Major League Baseball Draft.
  • He was considered one of the top prospects for the 2012 Major League Baseball Draft.
  • He is considered a top prospect for the 2013 Major League Baseball Draft.
  • However, he was not selected by any team in the 2006 Major League Baseball Draft.
  • Five players from that team would be selected in the Major League Baseball Draft.
  • He is considered to be among the top prospects in the 2013 Major League Baseball Draft.
  • He was pick number 63 in the 2007 Major League Baseball Draft.
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.