KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major przymiotnik

major + rzeczownik
Kolokacji: 1317
major city • major role • major league • major change • major event • major problem • major issue • major source • major factor • ...
major + przyimek
Kolokacji: 7
major in • major on • major of • major for • major with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. major in = główny w major in
2. major on = główny na major on
  • He became a major in the regiment on 15 August 1804.
  • He was promoted to major on 1 November 1803 after eight years as a captain.
  • While in that department he was promoted to major on May 31, 1856.
  • "Makes sense," the major on the ground told his wing commander.
  • But it was a major on the screen this time and the place looked larger.
  • By 1857 he was a major on the engineer staff.
  • He was promoted to major on July 1, 1964 and retired in 1967.
  • After the war he was promoted to major on November 22, 1860.
  • In 1853 he became a major on the General Staff.
  • It would be 25 years before his next promotion, to major on April 23, 1890.
3. major of = główny z major of
4. major for = główny dla major for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.