"lunch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lunch rzeczownik

rzeczownik + lunch
Kolokacji: 30
picnic lunch • school lunch • Sunday lunch • box lunch • business lunch • ...
lunch + rzeczownik
Kolokacji: 51
lunch break • lunch hour • lunch box • lunch counter • lunch time • lunch menu • lunch program • Lunch entree • lunch date • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. lunch hour = przerwa na lunch lunch hour
3. lunch box = pudełko na lunch, pojemnik na drugie śniadanie lunch box
4. lunch counter = bar serwujący proste dania w porze lunchu lunch counter
5. lunch time = czas lunchu lunch time
6. lunch menu = menu lunchu lunch menu
7. lunch program = program lunchu lunch program
9. lunch date = data lunchu lunch date
10. lunch period = lunch okres lunch period
11. lunch money = pieniądze na lunch lunch money
12. lunch table = stół lunchu lunch table
13. lunch crowd = lunch tłum lunch crowd
14. lunch room = pokój lunchu lunch room
lunch + czasownik
Kolokacji: 11
Lunch consists • lunch serves • lunch costs • lunch comes • lunch includes • ...
czasownik + lunch
Kolokacji: 38
eat lunch • serve lunch • include lunch • take lunch • bring one's lunch • get lunch • make lunch • finish one's lunch • prepare lunch • ...
przymiotnik + lunch
Kolokacji: 60
free lunch • light lunch • late lunch • reduced-cost lunch • quick lunch • ...
przyimek + lunch
Kolokacji: 21
after lunch • during lunch • over lunch • before lunch • for lunch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.