BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"loose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

loose przymiotnik

loose + rzeczownik
Kolokacji: 215
loose end • loose ball • loose cannon • loose stone • loose rock • loose puck • loose change • loose confederation • loose coalition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. loose end = niewyjaśniony wątek loose end
2. loose ball = luźna piłka loose ball
3. loose cannon = tykająca bomba, osoba nieobliczana, osoba szalona loose cannon
4. loose stone = pojedynczy kamień loose stone
5. loose rock = skała luźna loose rock
6. loose puck = luźny krążek loose puck
7. loose change = drobne pieniądze loose change
8. loose confederation = luźna konfederacja loose confederation
9. loose coalition = luźna koalicja loose coalition
10. loose soil = sypka gleba loose soil
11. loose shirt = luźna koszula loose shirt
12. loose woman = rozwiązła kobieta loose woman
13. loose hair = luźne włosy loose hair
14. loose skin = skóra wiotka loose skin
15. loose sand = sypki piasek loose sand
16. loose alliance = luźne przymierze loose alliance
17. loose thread = nieumocowana nić loose thread
18. loose robe = luźna szata loose robe
19. loose network = luźna sieć loose network
20. loose talk = pusta gadanina, nieprzemyślane słowa loose talk
21. loose lip = luźna warga loose lip
22. loose adaptation = luźna adaptacja, inspiracja cudzym scenariuszem lub pomysłem loose adaptation
23. loose dirt = luźny brud loose dirt
24. loose material = sypki materiał loose material
25. loose association = luźna asocjacja loose association
26. loose strand = luźny kosmyk loose strand
27. loose clothing = luźna odzież loose clothing
28. loose group = luźna grupa loose group
29. loose board = luźna komisja loose board
30. loose gravel = sypki żwir loose gravel
31. loose federation = luźna federacja loose federation
32. loose trousers = luźne spodnie loose trousers
33. loose piece = luźny kawałek loose piece
34. loose collection = luźne kolekcjonowanie loose collection
35. loose earth = sypka ziemia loose earth
36. loose connection = obluzowany kabel loose connection
37. loose tooth = ruszający się ząb loose tooth
czasownik + loose
Kolokacji: 27
break loose • let loose • cut loose • hang loose • come loose • ...
przysłówek + loose
Kolokacji: 6
relatively loose • fairly loose • somewhat loose • slightly loose • pretty loose • ...
loose + przyimek
Kolokacji: 12
loose with • loose in • loose on • loose from • loose of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.