KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. keep looking = kontynuuj patrzenie keep looking
3. stand looking = znieś patrzenie stand looking
7. sit looking = siadać patrząc sit looking
8. come looking = przychodzić patrząc come looking
9. go looking = pójdź patrzeć go looking
10. want look = chciej spojrzenie want look
11. try looking = spróbuj patrzeć try looking
12. need look = spojrzenie potrzeby need look
13. cause to look = powodować patrzeć cause to look
14. like looking = jak patrzenie like looking
15. stand looking down = znieś spuszczanie wzrok stand looking down
16. end up looking = koniec w górę patrzenia end up looking
17. pause to look = zatrzymaj się by patrzeć pause to look
18. bother to look = kłopot patrzeć bother to look
19. turn to look = odwróć się by patrzeć turn to look
20. begin to look = zacznij patrzeć begin to look
21. try to look = spróbuj patrzeć try to look
22. tend to look = miej skłoności do patrzenia tend to look
23. refuse to look = odmów patrzenia refuse to look
24. bear to look = przenosić patrzeć bear to look
25. continue looking = kontynuuj patrzenie continue looking
26. want to look = chciej patrzeć want to look
27. need to look = potrzebuj patrzeć need to look
28. start to look = zacznij patrzeć start to look
29. continue to look = kontynuuj patrzenie continue to look
30. manage to look = daj sobie radę z patrzeniem manage to look
31. go to look = idź do patrzeć go to look
  • I had to force myself to look to my right.
  • And nothing he did could force her to look at him.
  • I had to force myself to look them in the face.
  • She had to force herself to look away from that door.
  • After a while, he forced himself to look away from her.
  • And she forced him to look at the situation in a new light.
  • Then forced himself to look back at the girl on the bed.
  • She forced herself to look at him, to hold the cold black eyes.
  • She'd forced him to look back at his past a little too hard.
  • He forced himself not to look at his friend while they set up the board again.
33. designed to look = zaprojektowany by patrzeć designed to look
34. stop to look = zatrzymaj się by patrzeć stop to look
35. like to look = lubić patrzeć like to look
36. decide to look = zdecyduj się patrzeć decide to look
37. seem to look = wydawaj się patrzeć seem to look
38. look to seeing = spodziewaj się widzenia look to seeing
39. get to look = namówiony by patrzeć get to look
40. use to look = użyj by patrzeć use to look
41. allow to look = pozwól patrzeć allow to look
42. enjoy looking = lubić patrzeć enjoy looking
44. come to look = przyjdź patrzeć come to look
45. made to look = zrobiony patrzeć made to look
46. ask to look = poproś by patrzeć ask to look
47. look to getting = spodziewaj się dostawania look to getting
48. stand looking out = znieś uważanie stand looking out
49. tell to look = każ patrzeć tell to look
50. look to working = spodziewaj się pracowania look to working
51. think to look = pomyśl by patrzeć think to look
52. know to look = wiedzieć patrzeć know to look
53. look at happened = patrzeć zdarzyć się look at happened
54. expect to look = spodziewaj się, że patrzeć expect to look
55. seen looking = zobaczone patrzenie seen looking
56. spend looking = spędź przy patrzeniu spend looking
57. arrive looking = przybywać patrząc arrive looking
58. left looking = w lewo patrząc left looking
59. look to hearing = spodziewaj się rozprawy look to hearing
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.