"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. look forward = nie móc się doczekać look forward
2. look good = dobrze wyglądaj look good
4. look away = odwrócić wzrok look away
5. look ahead = patrzeć przed siebie (w przyszłość) look ahead
9. look tired = wyglądaj na zmęczonego look tired
10. look surprised = spojrzenie zaskoczyło look surprised
11. look better = wyglądaj lepiej look better
12. look familiar = wyglądać znajomo look familiar
13. look beautiful = pięknie wyglądaj look beautiful
14. look pale = bądź bladym look pale
15. look pleased = wyglądaj na zadowolonego look pleased
16. look uncomfortable = wyglądaj niewygodny look uncomfortable
17. look worried = spojrzenie martwiło się look worried
18. look alike = popatrz podobnie look alike
19. look curiously = spojrzyj z ciekawością look curiously
20. look grim = przedstawiaj się ponuro look grim
21. look thoughtful = wyglądaj na zamyślonego look thoughtful
22. look embarrassed = spojrzenie wprawiło w zakłopotanie look embarrassed
23. look sad = wyglądać smutno look sad
25. look inside = popatrz do środka look inside
26. look thoughtfully = popatrz zapobiegliwie look thoughtfully
28. look expectantly = popatrz niecierpliwie look expectantly
29. look blankly = popatrz obojętnie look blankly
30. look anxiously = popatrz z niepokojem look anxiously
31. look intently = zapatruj się look intently
32. look relieved = patrzeć przyniesiony ulgę look relieved
33. look nervous = wyglądaj zdenerwowany look nervous
34. look questioningly = popatrz pytająco look questioningly
35. look blank = mieć skonsternowaną minę look blank
36. look suspicious = wyglądać podejrzanie look suspicious
37. look ridiculous = głupio wyglądaj look ridiculous
38. look quizzically = popatrz w sposób zdradzający lekkie zdziwienie look quizzically
39. look sideways = popatrz w bok look sideways
40. look lovely = wyglądaj ślicznie look lovely
41. look upward = wyglądaj do góry look upward
42. look vaguely = popatrz trochę look vaguely
43. look promising = przedstawiaj się obiecująco look promising
44. look foolish = wyglądać głupio look foolish
45. look terrible = wyglądaj okropnie look terrible
46. look doubtful = wyglądaj pełny wątpliwości look doubtful
47. look awful = wyglądać okropnie (być chorym) look awful
48. look bleak = wyglądaj ponuro look bleak
49. look frightened = spojrzenie przeraziło look frightened
50. look closer = wyglądaj bliższy look closer
51. look nervously = popatrz nerwowo look nervously
52. look disappointed = patrzeć rozczarowany look disappointed
53. look stupid = wyglądaj głupi look stupid
54. look backward = popatrz do tyłu look backward
55. look stunned = wygląd olśnił look stunned
56. look annoyed = spojrzenie zdenerwowało look annoyed
58. look bewildered = patrzeć zadziwiony look bewildered
59. look scared = wygląd wystraszył look scared
60. look weary = wyglądaj znużony look weary
61. look miserable = miej wygląd nieszczęśnika look miserable
62. look helplessly = popatrz bezradnie look helplessly
64. look doubtfully = popatrz niepewnie look doubtfully
65. look sheepish = wyglądaj na zmieszanego look sheepish
66. look deep = popatrz głęboko look deep
67. look dubious = wyglądaj niepewny look dubious
68. constantly look = ciągle popatrz constantly look
69. look kindly = patrz łaskawym okiem look kindly
70. look inquiringly = popatrz pytająco look inquiringly
71. look pointedly = popatrz znacząco look pointedly
72. look uneasy = wyglądaj na zaniepokojonego look uneasy
73. look sadly = patrz ze smutkiem look sadly
74. look confused = patrzeć zamącony w głowie look confused
75. look eagerly = popatrz z zapałem look eagerly
76. look bad = wyglądaj źle look bad
77. look great = świetnie wyglądaj look great
79. look exactly = popatrz dokładnie look exactly
80. look nice = ładnie wyglądaj look nice
81. look unhappy = wyglądaj nieszczęśliwy look unhappy
82. look attractive = wyglądaj atrakcyjny look attractive
83. look steadily = patrz bacznie look steadily
84. look sharp = uwijać się, uwinąć się look sharp
85. look cool = wyglądaj chłodny look cool
86. look uncertain = wyglądaj niepewny look uncertain
87. look identical = wyglądaj identycznie look identical
88. look wonderful = wyglądaj doskonale look wonderful
89. look oddly = popatrz dziwnie look oddly
90. look happy = wyglądaj na szczęśliwego look happy
91. actually look = faktycznie popatrz actually look
92. suddenly look = nagle popatrz suddenly look
93. look sharply = popatrz ostro look sharply
94. look angry = wyglądaj na rozgniewanego look angry
95. look healthy = wyglądaj zdrowo look healthy
96. look impressive = przedstawiaj się okazale look impressive
97. look bright = maluj się w jasnych barwach look bright
98. merely look = jedynie popatrz merely look
99. hardly look = ledwie popatrz hardly look
100. look sick = wyglądaj chory look sick
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 210

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.