PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
2. look for = poszukaj look for
4. look up = patrzeć w górę look up
5. look out = uważać, rozglądać się, być ostrożnym look out
6. look down = patrzeć w dół look down
7. look around = rozglądać się look around
8. look upon = patrzeć na look upon
9. look toward = patrzeć w kierunku look toward
10. look beyond = popatrz dalej look beyond
11. look past = przeoczyć, nie zwrócić uwagi look past
  • You have to look past those things and continue to play your game.
  • His eyes cut my way, then he went back to looking right past me.
  • He thought for a while, looking past me at the door.
  • She was still looking past me, but now seemed to see nothing.
  • He looked past the girl to the woman, a question in his eyes.
  • I looked past her at the building, thinking of the others.
  • Then he looked past her to where the man had been.
  • She sat very straight, looking past me at the wall.
  • He looked past her through the window to the playing field.
  • He raised his voice and looked past her to the others.
12. look towards = patrzeć w kierunku look towards
13. look back = oglądać się za siebie look back
14. look after = zajmij się look after
15. look through = przeglądać, przenikać wzrokiem look through
16. look across = przeglądać, sprawdzać look across
17. look inside = popatrz do środka look inside
19. look behind = oglądaj się poza siebie look behind
20. look off = wprowadzić w błąd przeciwnika look off
21. look beneath = popatrz poniżej look beneath
22. look outside = popatrz na zewnątrz look outside
23. look to = wyglądaj look to
24. look under = popatrz poniżej look under
25. look in = zajrzyj look in
26. look from = patrzeć z look from
27. look along = popatrz wzdłuż look along
28. look within = popatrz wewnątrz look within
29. look above = popatrz wyżej look above
30. look on = przyglądać się, rozglądać się look on
31. look about = rozglądać się dookoła look about
32. look beside = patrzeć obok look beside
33. look including = patrzeć w tym look including
34. look without = popatrz na zewnątrz look without
35. look between = popatrz pośrodku look between
36. look onto = bądź zwróconym look onto
37. look with = patrzeć z look with
38. look before = popatrz wcześniej look before
39. look among = patrzeć wśród look among
40. look against = patrzeć przeciwko look against
41. look during = patrzeć podczas look during
42. look by = patrzeć przez look by
43. look of = patrzeć z look of
44. look despite = patrzeć pomimo look despite
45. look since = popatrz od tej pory look since
46. look below = popatrz poniżej look below
47. look down upon = patrzeć na kogoś z góry, patrzeć z pogardą look down upon
48. look down at = popatrz w dół look down at
49. look over at = oglądać przy look over at
50. look away from = odwracać wzrok z look away from
51. look back at = popatrz z powrotem look back at
52. look until = patrzeć do czasu gdy look until
53. look up at = popatrz w górę look up at
54. look around at = popatrz wokół look around at
55. look out onto = uważać na look out onto
56. look except for = patrzeć oprócz look except for
57. look out over = wychodź look out over
58. look around for = rozejrzyj się look around for
59. look down into = zajrzyj w dół look down into
60. look out across = uważaj wszerz look out across
61. look up from = podnieś wzrok look up from
62. look down on = góruj look down on
63. look out at = popatrz na zewnątrz look out at
64. look out upon = uważać na look out upon
65. look up into = zajrzyj w górę look up into
66. look out for = uważaj look out for
67. look down from = spuszczać wzrok z look down from
68. look out into = zajrzyj na zewnątrz look out into
69. look out through = uważaj całkowicie look out through
70. look up to = podziwiaj look up to
71. look up through = popatrz w górę całkowicie look up through
72. look out on = uważać na look out on
73. look around with = oglądać się z look around with
74. look out of = uważać z look out of
75. look out from = uważać z look out from
76. look down to = spojrzyj w dół look down to
77. look up in = sprawdź look up in
78. look up with = patrzyć w górę z look up with
79. look out to = wyglądaj na zewnątrz look out to
80. look down with = spuszczać wzrok z look down with
81. look up for = podziwiaj look up for
82. look down in = spuszczać wzrok w look down in
83. look down through = spuść wzrok całkowicie look down through
84. look down for = poszukaj w dół look down for
85. look up on = patrzyć w górę na look up on
86. look out in = uważać w look out in
87. look near = popatrz blisko look near
88. look back with = oglądać się z look back with
89. look unlike = wyglądaj niepodobny look unlike
90. look around in = rozejrzyj się look around in
91. look throughout = popatrz przez cały czas look throughout
92. look except = patrzeć tyle że look except
93. look close to = wyglądaj blisko look close to
94. look that = patrzeć że look that
95. look out toward = uważać w kierunku look out toward
96. look up toward = patrzyć w górę w kierunku look up toward
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.