BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
2. head to look = głowa patrzeć head to look
4. look up friends = odwiedź przyjaciół look up friends
  • When this was over, Hawk decided, he would have to look up old friends and renew old acquaintances.
  • I've been going on LinkedIn a lot recently to look up old friends and enemies.
  • I guess he started looking up old friends after the marriage died.
  • But this evening she'd be free and might look up a friend or friends.
  • He looked up old friends and tried to interest someone in showing his work.
  • He's not just going to chat with the two witnesses or look up old friends.
  • I should be there some months--time enough to look up old friends, and one old friend in particular.
  • Look up old friends you gave up for your partner's sake.
  • It was typical for Sterling to look up old friends during business trips?
  • I've got out of the way of looking up old friends.
5. look up one's face = patrzyć w górę czyjś twarz look up one's face
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
(6) time, window
Kolokacji: 2
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.