BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
2. head to look = głowa patrzeć head to look
  • He turned his head to look her in the eyes.
  • He couldn't even turn his head to look at her.
  • She tried to turn her head to look at him, but could not.
  • He turned his head to look at her, close up.
  • He did not even turn his head to look at her.
  • Each time you change, turn just your head to look to the side, first the right then the left.
  • Now and then he turned his head to look at her.
  • He turned his head to look her full in the face.
  • One of the men turned his head to look toward the table.
  • He couldn't turn his head to look at the girl behind him.
4. look up friends = odwiedź przyjaciół look up friends
5. look up one's face = patrzyć w górę czyjś twarz look up one's face
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
(6) time, window
Kolokacji: 2
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.