"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look rzeczownik

rzeczownik + look
Kolokacji: 33
look of the paper version • warning look • look of horror • look of surprise • look of things • ...
look + czasownik
Kolokacji: 73
look crosses • look reveals • look shows • look comes • look tells • look makes • look gives • look says • look suggests • look changes • ...
czasownik + look
Kolokacji: 70
exchange looks • make one's look • return one's look • lose one's look • take a look • shoot a look • cast a look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. exchange looks = wymienić spojrzenia (np. z nieznajomym) exchange looks
2. make one's look = robić czyjś spojrzenie make one's look
3. return one's look = wracać czyjś spojrzenie return one's look
4. lose one's look = przegrywać czyjś spojrzenie lose one's look
6. shoot a look = strzel ze spojrzenia shoot a look
7. cast a look = rzuć spojrzenie cast a look
8. get a look = dostań spojrzenie get a look
9. wear a look = znieś wygląd wear a look
10. offer a look = zaoferuj spojrzenie offer a look
12. create a look = stwórz spojrzenie create a look
16. provide a look = zapewnij spojrzenie provide a look
18. match the look = pasuj do spojrzenia match the look
19. want a look = chciej spojrzenie want a look
20. design in one's look = projekt w czyjś spojrzenie design in one's look
21. fix with a look = ustal ze spojrzeniem fix with a look
22. watch with a look = popatrz ze spojrzeniem watch with a look
23. meet one's look = spotykać czyjś spojrzenie meet one's look
24. remember the look = przypomnij sobie spojrzenie remember the look
przymiotnik + look
Kolokacji: 641
good look • quick look • closer look • hard look • close look • better look • fresh look • sharp look • strange look • odd look • ...
przyimek + look
Kolokacji: 20
in one's look • about one's looks • that look • despite one's looks • worth a look • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.