"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. listed above = wymieniony wyżej listed above
2. listed below = wymieniony poniżej listed below
  • They are listed alphabetically, by town, with hours and price range for each.
  • These are the companies that made our top 100, listed alphabetically.
  • Listed alphabetically by year, with the most recent work at the bottom.
  • In his book he listed alphabetically all the learned German women known to him.
  • From 1789 to 1958, senators whose terms began on the same day are listed alphabetically.
  • These songs, listed alphabetically, are some of the most famous.
  • Bills are listed alphabetically by popular title or general subject.
  • They are listed alphabetically by war and no rank is acknowledged.
  • Stations are listed alphabetically by state and city of license.
  • Names are listed alphabetically, and the order in which they appear has no other significance.
6. simply list = po prostu lista simply list
8. publicly listed = publicznie wymienić publicly listed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.