ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
2. list one's occupation = lista czyjś zawód list one's occupation
3. list works = lista pracuje list works
4. list the population = wymień populację list the population
5. list jobs = lista prace list jobs
6. list activities = działalności listy list activities
7. list organizations = organizacje listy list organizations
  • This article lists international organizations, of which Ukraine is a member or an observer.
  • It also lists national organizations that help victims find information or obtain referrals.
  • A Web site, www.childreninwar.com, is to list organizations that help these young victims.
  • Now, with Bonnie, he began to list all the national welfare and educational organizations with headquarters in New York City.
  • The book also includes an appendix that lists "approved" organizations and other books worth stealing.
  • The Czech Center lists events and organizations at www.
  • Other options for making acquaintances are available depending on the town, many of which have Web sites listing clubs and charitable organizations.
  • When the network recently published its first annual report, it listed 514 member companies and organizations - and the roster is still growing.
  • The Tyrol 1809 Order of Battle lists the regular units and organizations of both armies.
  • It lists synagogues, Jewish organizations and kosher restaurants as well as sightseeing information for over a dozen cities.
9. list rules = zasady listy list rules
10. list one's interests = lista czyjś interesy list one's interests
11. list any concerns = wymień jakiekolwiek niepokoje list any concerns
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.