BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. list items = rzeczy listy list items
2. list places = miejsca listy list places
3. list several members = lista kilku członków list several members
4. list areas = obszary listy list areas
5. list one's home = lista czyjś dom list one's home
6. list dozens = tuziny listy list dozens
7. list structure = struktura listy list structure
  • It is certainly a remarkable piece of engineering, a Grade I listed structure that dominates the river and estuary.
  • The church of St George is a Grade I listed structure.
  • It is a grade I listed structure, and is dedicated to St Nicholas.
  • The current hall is a Grade I Listed structure built between 1757 and 1764 by John Carr.
  • The cross is a Grade I listed structure as of 31 January 2001.
  • It is a grade I listed structure and an ancient monument, managed by English Heritage.
  • It is both a Grade I listed structure, and an ancient scheduled monument.
  • It is a Grade I listed structure.
  • It is a grade I listed structure.
  • The church is a Grade I listed structure.
8. list several points = lista kilka punktów list several points
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.