ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(4) thing, money
Kolokacji: 2
1. like people = jak ludzie like people
2. like the man = tak jak człowiek like the man
3. like one's friends = tak jak czyjś przyjaciele like one's friends
4. like strangers = tak jak nieznajomi like strangers
  • Kelly told me the band doesn't like strangers at the studio.
  • They didn't like strangers, especially rude ones like this woman.
  • I don't like strangers and have no interest in knowing my neighbors.
  • From what Torres says, they don't like strangers poking around here.
  • Maybe you don't like strangers being brought in on things.
  • We know you don't like strangers and can live without undue excitement.
  • They just don't like strangers in their home, that's all.
  • I don't like strangers at the best of times and particularly not when I'm eating.
  • Knowing so much, you must also know that I do not like strangers.
  • You don't like or trust strangers passing through who might contaminate your county.
5. like competition = jak konkurencja like competition
6. like one's brother = tak jak czyjś brat like one's brother
7. like America = jak Ameryka like America
8. like Jews = tak jak żydzi like Jews
9. like snakes = jak węże like snakes
10. like chicken = jak kurczak like chicken
11. like humans = tak jak ludzie like humans
12. like liars = tak jak kłamcy like liars
13. like blondes = tak jak blondynki like blondes
14. like Americans = tak jak Amerykanie like Americans
(8) chance, adventure
Kolokacji: 2
(18) answer, question, challenge
Kolokacji: 3
(19) name, permission
Kolokacji: 2
(20) change, surprise, sex, variety
Kolokacji: 4
(21) car, gun, ship, boat
Kolokacji: 4
(22) clothes, dress, hat
Kolokacji: 3
(23) hair, Bush, tree
Kolokacji: 3
(26) football, baseball, basketball
Kolokacji: 3
(27) horse, war, sister, order
Kolokacji: 4
(30) movie, film, musical
Kolokacji: 3
(31) advice, reading
Kolokacji: 2
(32) flower, fruit, cup
Kolokacji: 3
(35) talk, jazz
Kolokacji: 2
(36) mystery, puzzle, riddle
Kolokacji: 3
(37) policy, plan
Kolokacji: 2
(38) Alvarez
Kolokacji: 1
(39) Ike, Clinton
Kolokacji: 2
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.