BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"life" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

life rzeczownik

rzeczownik + life
Kolokacji: 175
sex life • battery life • shelf life • plant life • family life • animal life • campus life • love life • village life • sea life • home life • ...
life + rzeczownik
Kolokacji: 133
life expectancy • life sentence • life imprisonment • life cycle • life span • life insurance • life saving • life jacket • life raft • ...
life + czasownik
Kolokacji: 178
life depends • life revolves • life changes • life seems • life begins • life exists • life becomes • life ends • life lives • life continues • ...
czasownik + life
Kolokacji: 564
enjoy life • breathe life • sustain life • experience life • face life • imagine life • make life • choose life • love life • protect life • ...
przymiotnik + life
Kolokacji: 564
real life • daily life • everyday life • personal life • private life • human life • whole life • entire life • normal life • professional life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. real life = prawdziwe życie real life
2. daily life = codzienność daily life
3. everyday life = codzienne życie, codzienność everyday life
6. human life = życie człowieka human life
7. whole life = całe życie whole life
8. entire life = całe życie entire life
10. professional life = zawodowe życie professional life
11. later life = później życie later life
12. civilian life = cywil życie civilian life
13. marine life = flora i fauna morska, morskie życie marine life
16. inner life = wnętrze, życie wewnętrzne inner life
17. eternal life = życie wieczne eternal life
20. double life = podwójne życie double life
21. day-to-day life = codzienne życie day-to-day life
22. intellectual life = intelektualne życie intellectual life
24. innocent life = niewinne życie innocent life
25. monastic life = życie klasztorne monastic life
26. productive life = wydajne życie productive life
27. aquatic life = wodne życie aquatic life
28. miserable life = żałosne życie miserable life
29. civic life = miejskie życie civic life
30. public life = życie publiczne public life
31. social life = życie towarzyskie social life
32. better life = lepsze życie better life
33. modern life = współczesne życie modern life
34. urban life = miejskie życie urban life
35. married life = pożycie małżeńskie married life
37. healthy life = zdrowe życie healthy life
38. troubled life = zmartwione życie troubled life
39. American life = Amerykańskie życie American life
42. Jewish life = Żydowskie życie Jewish life
43. contemporary life = współczesne życie contemporary life
44. academic life = akademickie życie academic life
45. emotional life = emocjonalne życie emotional life
46. busy life = zajęte życie busy life
47. peaceful life = pokojowe życie peaceful life
48. suburban life = podmiejskie życie suburban life
49. lonely life = samotne życie lonely life
50. new life = nowe życie, nowa epoka new life
52. cultural life = życie kulturalne cultural life
54. happy life = szczęśliwe życie happy life
55. quiet life = ciche życie quiet life
56. simple life = proste życie simple life
57. active life = aktywne życie active life
58. previous life = poprzednie życie previous life
59. domestic life = życie rodzinne domestic life
60. useful life = czas użyteczności useful life
61. comfortable life = przyjemne życie comfortable life
62. brief life = krótkie życie brief life
63. artistic life = artystyczne życie artistic life
64. early life = wczesne życie early life
65. past life = za życiem past life
66. economic life = życie gospodarcze economic life
67. musical life = muzyczne życie musical life
68. literary life = literackie życie literary life
69. individual life = indywidualne życie individual life
70. future life = przyszłe życie future life
71. gay life = gejowskie życie gay life
72. good life = przyjemne życie good life
73. young life = młode życie young life
74. full life = zajęte życie full life
75. hard life = ciężkie życie hard life
76. independent life = niezależne życie independent life
77. Christian life = życie chrześcijańskie Christian life
78. easy life = łatwe życie easy life
79. rich life = bogate życie rich life
80. single life = jedno życie single life
81. natural life = naturalne życie natural life
82. wild life = dzikie życie wild life
83. old life = stare życie old life
84. different life = inne życie different life
85. military life = militarne życie military life
86. difficult life = trudne życie difficult life
87. high life = światowe życie high life
88. national life = krajowe życie national life
89. little life = mało życia little life
90. British life = Brytyjskie życie British life
91. extraterrestrial life = życie pozaziemskie extraterrestrial life
92. local life = miejscowe życie local life
93. separate life = oddzielne życie separate life
94. black life = czarne życie black life
95. traditional life = tradycyjne życie traditional life
96. solitary life = samotnik życie solitary life
97. extra life = dodatkowe życie extra life
98. great life = wielkie życie great life
99. decent life = przyzwoite życie decent life
100. sheltered life = życie pod kloszem sheltered life
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121
przyimek + life
Kolokacji: 49
of life • through life • to life • between life • for life • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.