BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"life" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

life rzeczownik

rzeczownik + life
Kolokacji: 175
sex life • battery life • shelf life • plant life • family life • animal life • campus life • love life • village life • sea life • home life • ...
life + rzeczownik
Kolokacji: 133
life expectancy • life sentence • life imprisonment • life cycle • life span • life insurance • life saving • life jacket • life raft • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
2. life sentence = dożywotnie więzienie, dożywocie life sentence
3. life imprisonment = dożywotnie więzienie, dożywocie life imprisonment
4. life cycle = cykl życiowy (np. maszyny) life cycle
5. life span = czas trwania życia life span
6. life insurance = ubezpieczenie na życie, polisa na życie life insurance
7. life saving = dożywotnia oszczędność life saving
8. life jacket = kamizelka ratunkowa, kapok life jacket
9. life raft = tratwa ratunkowa life raft
10. Life magazine = czasopismo Life (amerykańskie czasopismo) Life magazine
12. life event = przełom, przełomowe wydarzenie life event
13. life lesson = lekcja życia, ważne doświadczenie life lesson
14. life preserver = kamizelka ratunkowa, kapok life preserver
15. life style = dożywotni styl life style
16. life support = dożywotnie wsparcie life support
17. life skill = dożywotnia biegłość life skill
18. life story = historia życia life story
19. life form = żywy organizm life form
20. life science = nauki przyrodnicze, nauki o życiu life science
21. life force = siły witalne, witalność life force
22. life history = historia życia life history
23. life partner = partner życiowy life partner
24. life term = dożywotni termin life term
25. life change = dożywotnia zmiana life change
26. life member = członek dożywotni life member
27. life insurer = dożywotni ubezpieczyciel life insurer
28. life peerage = dożywotni tytuł para life peerage
29. Life Guard = Dożywotni Strażnik Life Guard
30. life work = dożywotnia praca life work
31. life stage = dożywotni etap life stage
32. life insurance policy = polisa ubezpieczenia na życie life insurance policy
33. life issue = dożywotnia kwestia life issue
34. life insurance company = towarzystwo ubezpieczeń na życie life insurance company
35. life situation = dożywotnia sytuacja life situation
36. life sign = dożywotni znak life sign
37. life energy = dożywotnia energia life energy
38. life vest = kamizelka ratunkowa, kapok life vest
39. life membership = dożywotnie członkostwo life membership
40. life support system = zespół urządzeń wytwarzających warunki do życia na pokładzie statku kosmicznego life support system
41. Life Committee = Dożywotni Komitet Life Committee
42. life size = dożywotnia wielkość life size
43. life time = dożywotni czas life time
44. life choice = życiowy wybór life choice
45. Life Saver = Dożywotni Ciułacz Life Saver
46. life line = lina sygnałowa life line
47. life coach = life coach, terapeuta life coach
48. life hell = dożywotnie piekło life hell
49. life painting = dożywotni obraz life painting
50. life chance = dożywotnia szansa life chance
51. life extension = przedłużanie życia life extension
52. life blood = dożywotnia krew life blood
  • "I asked each one only two questions though I'd have liked to be able to suck the life blood out of them."
  • Organizations are political systems in which power is the life blood.
  • Fishing has long been the life blood of the Maldivian economy.
  • We have no state aid and individuals such as yourself are the life blood of our conservation work.
  • IN the new world order, computers are the life blood of business.
  • Various spice products provide the life blood for this village and market.
  • Thanks for visiting!Anyone who makes a living online knows that search is the life blood of the business.
  • Such considerations are the life blood of the police procedural.
  • Designed to reveal both the school's name but also the components of its life blood.
  • And information is the life blood of a police department.
life + czasownik
Kolokacji: 178
life depends • life revolves • life changes • life seems • life begins • life exists • life becomes • life ends • life lives • life continues • ...
czasownik + life
Kolokacji: 564
enjoy life • breathe life • sustain life • experience life • face life • imagine life • make life • choose life • love life • protect life • ...
przymiotnik + life
Kolokacji: 564
real life • daily life • everyday life • personal life • private life • human life • whole life • entire life • normal life • professional life • ...
przyimek + life
Kolokacji: 49
of life • through life • to life • between life • for life • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.