NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(1) ahead, before
Kolokacji: 2
(2) dead, idle, idly
Kolokacji: 3
(3) low, broken
Kolokacji: 2
(9) directly, immediately
Kolokacji: 2
(10) prone, ready
Kolokacji: 2
(12) open, unprotected, unguarded
Kolokacji: 3
2. lie far = skłam daleko lie far
3. lie about = leniuchować, obijać się lie about
4. lie nearby = skłam blisko lie nearby
5. lie fallow = leżeć odłogiem lie fallow
6. herein lie = w niniejszym piśmie kłamać herein lie
8. lie halfway = skłam w połowie drogi lie halfway
9. lie largely = skłam w dużej mierze lie largely
10. lie offshore = skłam na morzu lie offshore
11. lie inland = skłam w głąb lądu lie inland
12. lie roughly = skłam z grubsza lie roughly
  • In one of them was a body lying roughly stitched in a coarse blanket.
  • Lauterecken lies roughly at the halfway point between the two termini and has its own stop on this line.
  • Five Dock lies roughly at the foot, or southern end, of the Drummoyne peninsula.
  • Rather, it simply lies roughly in the middle in terms of performance and price.
  • This unit lies roughly along the reverse flight path of the rocket aimed at Japan.
  • Nicosia lies roughly at the center of the island, with a history that can be traced back to the Bronze Age.
  • The historical centre lies roughly in the middle of the urban area.
  • It lies roughly in the centre of Canada.
  • All five planets have orbits lying roughly within Mercury's orbit in our solar system.
  • The town of Yeovil lies roughly in the centre of the area.
13. lie outright = skłam wprost lie outright
14. lie convincingly = skłam przekonująco lie convincingly
15. lie sideways = skłam w bok lie sideways
16. once lie = kiedyś skłam once lie
17. no longer lie = już kłamstwo no longer lie
18. routinely lie = rutynowo skłam routinely lie
19. allegedly lie = rzekomo skłam allegedly lie
20. lie approximately = kłamać około lie approximately
21. lie inside = skłam do środka lie inside
22. lie unburied = kłamać niepogrzebany lie unburied
23. lie glibly = skłam gładko lie glibly
24. later lie = później skłam later lie
25. lie behind = skłam z tyłu lie behind
26. lie geographically = skłam geograficznie lie geographically
27. better lie = lepsze kłamstwo better lie
28. lie yonder = skłam tam lie yonder
29. lie neatly = skłam schludnie lie neatly
30. lie unnoticed = kłamać niezauważony lie unnoticed
31. lie respectively = skłam odpowiednio lie respectively
32. frequently lie = często kłam frequently lie
33. lie cheerfully = skłam wesoło lie cheerfully
34. lie westward = skłam na zachód lie westward
35. lie spread-eagled = kłamać z rozrzuconymi rękoma i nogami lie spread-eagled
36. lie underground = skłam pod ziemią lie underground
(16) helpless, helplessly, pale
Kolokacji: 3
(17) simply, merely
Kolokacji: 2
(18) away, side-by-side
Kolokacji: 2
(19) actually, truly, twisted
Kolokacji: 3
(22) naked, blatantly, nude
Kolokacji: 3
(23) heavy, heavily, thickly
Kolokacji: 3
(25) deep, close, snug
Kolokacji: 3
(26) silent, silently
Kolokacji: 2
(27) perfectly, fully
Kolokacji: 2
(28) squarely, straight
Kolokacji: 2
(29) generally, loosely
Kolokacji: 2
(30) undiscovered, unseen
Kolokacji: 2
(31) clearly, precisely, exactly
Kolokacji: 3
(33) wherein
Kolokacji: 1
(34) sick, ill, latent
Kolokacji: 3
(36) high, drunk
Kolokacji: 2
(37) upstream, downstream
Kolokacji: 2
(38) below, upstairs
Kolokacji: 2
(40) slightly, somewhat
Kolokacji: 2
(41) carelessly, casually
Kolokacji: 2
(42) shamelessly, brazenly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.