"lick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lick czasownik

lick + rzeczownik
Kolokacji: 18
lick one's lips • lick one's wounds • lick one's fingers • lick one's face • lick one's hand • ...
czasownik + lick
Kolokacji: 5
begin licking • start licking • stop licking • keep licking • begin to lick
lick + przyimek
Kolokacji: 19
lick up • lick off • lick at • lick from • lick with • ...
lick + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
lick clean • nervously lick • lick hungrily • lick away • slowly lick • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.